Su Analizleri

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasını ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, suların kirlenmesinin önünde geçmek gerekiyor. Bunu sağlamak üzere bazı yasal düzenlemeler yapılarak, su ortamları sınıflandırılmış, su kaynaklarının kullanım şekline ve su kalitesinin korunmasına yönelik esaslar ve yasaklar belirlenmiş, atıksuların boşaltım ilkeleri ve boşaltım yöntemleri tespit edilmiş, atıksu altyapı tesislerinin çalışma esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak kontrollerin yöntemleri açıklanmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bu yönde hazırlanan ve uygulamaya alınan yasal prosedürler şunlardır:

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
 • İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Nanobilim ve nanoteknolojinin son zamanlarda gittikçe büyüyen çalışma alanına, su analizleri de girmektedir. Çeşitli laboratuvarlarda, kullanım suyu, atık su, deniz suyu ve yüzeysel sular gibi hertürlü su örneklerinin analizleri yapılmaktadır. Bu işi yapan kişiler yetkili ve eğitimli kişilerdir ve örnekler laboratuvarlara uygun süre ve saklama koşullarında taşınmakta ve yetkili personel tarafından analiz edilmektedir.

Nano laboratuvarlarda, su analizi konusunda çok farklı hizmetler veriliyor. Bu hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki şekilde sayılabilir, ama yapılan analizler bunlarla sınırlı değildir:

 • Fiziko – Kimyasal Analizler
  • Demir tayini
  • Nitrit tayini
  • Sülfat tayini
  • Klorür tayini
  • Serbest klor tayini
  • Toplam klor tayini
  • Amonyum tayini
  • Oksitlenebilirlik
  • İletkenlik tayini
  • pH tayini
 • Mikrobiyolojik Analizler
  • Membran filtrasyon yöntemi ile e.coli ve koliform sayımı
  • Membran filtrasyon yöntemi ile salmonella sayımı
  • Membran filtrasyon yöntemi ile p.aeruginosa sayımı
  • Membran filtrasyon yöntemi ile c. Perfringens sayımı
  • Membran filtrasyon yöntemi ile enterokok sayımı
  • Koloni sayımı 22 derece ve 37 derecede
 • Havuz Suyu Analizleri

Çok farklı özelliklerde kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapmak üzere kurulan Nano Laboratuvar kuruluşumuz, bu konuda deneyimli ve üstün nitelikli bir kadro ve güçlü bir altyapı ile hizmet vermektedir. Ana ilkesi, titiz ve kaliteli hizmet anlayışı ile tarafsız, eşit ve dürüst bir şekilde faaliyet göstermek olan kuruluşumuz, bu hizmetleri http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. Her türlü analiz talepleri online olarak site üzerinden gönderilebilir, ya da ilgili form doldurularak teknik personelin araması sağlanabilir.

Yapılan test ve analiz çalışmalarının sonuçlarını bir rapor olarak hazırlayan kuruluşumuz, bu raporların değer ifade etmesi açısından, faaliyetlerini Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir. Alt yapısında en son teknolojik araçlar bulunduran ve su analizleri konusunda da hizmet veren kuruluşumuza analiz taleplerinizi, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden online olarak gönderebilir ya da ilgili formu doldurarak sizi aramamızı sağlayabilirsiniz.