Kamu İzin Belgelerimiz

Kuruluş İzin Belgesi
Çalışma İzin Belgesi
İSGÜM Yeterlilik Belgesi
Çevre Yeterlik Belgesi
Akreditasyon Sertifikası
Sağlık Bakanlığı Yetki Belgesi

Akreditasyon Kapsamımız

Kimyasal
Fiziksel
Mikrobiyoloji
GDO
Katkı
Kalıntı
Mineral
Mikotoksin

Akreditasyon Kapsamımız

Emisyon - İmisyon
Su & Atık Su
İSG

Akreditasyon Kapsamımız

Kozmetik
Havuz Suyu