Biyosidal

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

TEKLİF AL

Biyosidal

Biyosidal

Ortam ve el dezenfektanları dışında koruyucular, haşere kontrol ürünleri gibi biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında Biyosidal Ürünler 4 ana grup ve toplamda 22 ürün tipinde sınıflandırılmışlardır;

ANA GRUP: Dezenfektanlar
Ürün Tipi 1: İnsan hijyeni
Ürün Tipi 2: Doğrudan insanlar veya hayvanlara uygulanması amaçlanmayan dezenfektanlar ve algisitler
Ürün Tipi 3: Hayvan hijyeni
Ürün Tipi 4: Gıda ve yem alanı
Ürün tipi 5: İçme suyu

ANA GRUP: Koruyucular
Ürün Tipi 6: Ürünleri depolama süresince koruyucular
Ürün Tipi 7: Film koruyucular
Ürün Tipi 8: Ahşap koruyucular
Ürün Tipi 9: Elyaf, deri, lastik ve polimerize materyal koruyucular
Ürün Tipi 10: Yapı materyalleri koruyucuları
Ürün Tipi 11: Sıvı soğutucu ve işleme sistemleri için koruyucular
Ürün Tipi 12: Slimisitler
Ürün Tipi 13: İşleme veya kesme sıvıları koruyucuları

ANA GRUP: Haşere Kontrol Ürünleri
Ürün Tipi 14: Rodentisitler
Ürün Tipi 15: Avisitler
Ürün Tipi 16: Mollusisitler, vermisitler ve diğer omurgasızların kontrolü için ürünler
Ürün Tipi 17: Pisisitler
Ürün Tipi 18: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıların kontrolü için ürünler
Ürün Tipi 19: Kovucular ve Çekiciler
Ürün Tipi 20: Diğer omurgalıların kontrolü

ANA GRUP: Diğer Biyosidal Ürünler
Ürün Tipi 21: Tutunma önleyici ürünler
Ürün Tipi 22: Mumyalama ve tahnitçi sıvıları

Belirtilen ürün gruplarının güvenli bir şekilde piyasaya sunulması için gerekli bazı test işlemleri Nanolab tarafından TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir.