Tıbbi Maske Testleri

Tıbbi Maske Testleri

Tıbbi Maske Testleri

Yaşadığımız pandemi dönemi ile birlikte önemi artan maskeler, günümüzün vazgeçilmezi olmuştur. Covid-19 virüsü ile tüm dünyada alınan önlemlerin başında maske kullanımı yer almaktadır. En önemli konu da kullanıma sunulan maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyidir.
Maskelerin günlük hayatımızda kullanımının artması ile tüketici tarafından sorgulanması da artmıştır. Pandemi döneminde kullanıma uygun maskenin hangi standartlarda üretilmiş olması gerektiği ve onay alması için gereken testler ve limitlerinin ne olduğu gibi…
Piyasada satışa sunulan maskelerin belirli standartlar kapsamında test işlemlerinden geçmeleri gerekmektedir. TS EN 14683 – Tıbbi Yüz Maskeleri” standardı kapsamında, enfekte edici maddelerin insanlara bulaşmasını sınırlamak için tasarlanan tıbbi yüz maskeler için imalat, tasarım, performans gerekleri ve deney yöntemleri belirlenmiştir.
TS EN 14683 standardı kapsamında üretilen maskeler performans testlerinden geçerler ve sınıflandırılırlar. Performans seviyelerine göre Tip I, Tip II, Tip IIR olarak üç gruba ayrılan maskeler “Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği, Değişim Basıncı, Damlacık Direnç Basıncı, Mikrobiyal Temizlik” test sonuçları göz önüne alınarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren TÜRKAK akreditasyonuna sahip laboratuvarlarımızda uluslararası standartlar, test yöntemleri ve ilgili yasal düzenlemeler baz alınarak Tıbbi Ve Tıbbi Olmayan Maskelerde Mikrobiyal Temizlik Düzeyi Test işlemleri gerçekleştirilmektedir.

6376