Madeni Yağ Analizleri

Madeni Yağ Analizleri

Madeni Yağ Analizleri

NANOLAB Yağ Analiz Laboratuvarı - Madeni yağların, greslerin ve hidrolik yağların hızlı ve doğru analizini gerçekleştirmekteyiz.

 

İş Makinalarınızdaki Kullanılmış Yağların analizi neden önemli ?

 

  • Zamanından önce değiştirdiğiniz yağlar nedeniyle masraflarınız çok mu yüksek ?
  • Kullanım süresini geçirdiğiniz yağlar nedeniyle makinalarınızda oluşan arızalar canınızı mı sıkıyor ?
  • Kısaca, iş makinalarınızdaki yağların değişim zamanını doğru olarak tepit etmek mi istiyorsunuz ?

Bir makinenin uygun bir şekilde yağlanması, uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlayan en önemli faktördür.  Karşılaşılan tüm arızaların %75'inin yağlama sorunlarından meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bu arızalar, ister kirlenmeden isterse de yanlış yağlayıcıların kullanılmasından kaynaklanıyor olsun, yağlayıcıların uygun bir şekilde kullanılmasının değeri ölçülemez. Yağ durumu izleme hizmetlerimiz, makinelerin çalışma ve arıza analizi programlarının kullanılmasıyla, makinelerdeki arızaların önlenmesine yardımcı olur.

NANOLAB’ın sunduğu yağ analiz hizmeti ile , madeni yağın, greslerin ve hidrolik yağların analizi, elektrik jeneratörleri, dişli kutuları, kompresörler, hidrolik sistemler ve diğer kritik makinelerin içinde neler olup bittiğine dair hızlı ve kesin bilgiler sağlayabilir. Bu ayrıca, yağın kendi durumu hakkında da önemli bilgiler ortaya koyar. Madeni yağların etkin takibi, pahalı tesislerin hasar görme riskini minimize edip, zamansız arızalı kalma süresini önleyerek, bakımın etkin biçimde zamanlanmasını sağlayabilir. Yağın hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri kontrol edilir, metallerin aşınması ve yağın kendisi hakkında bilgiler ortaya konur.

NANOLAB olarak, numune alma işlemlerini yapabilir veya numune alma kitleri ile destek olabiliriz. Numune alım işlemini biten numuneler 3 iş günü içinde analiz edilerek tarafınıza dijital e-imzalı olarak iletilir.Baz Yağlar, Madeni Yağlar Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirletici Miktarlarının Tayini
(Aluminyum (Al); Bakır (Cu); Baryum (Ba); Bor (B); Çinko (Zn); Demir (Fe); Fosfor (P); Gümüş (Ag); Kadminyum (Cd); Kalay (Sn); Kalsiyum (Ca); Krom (Cr); Kurşun (Pb); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo); Nikel (Ni); Silisyum (Si); Sodyum (Na); Titanyum (Ti); Vanadyum (V))
ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi
ASTM D5185
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Toplam Asit Sayısı (TAN) Tayini  ASTM D 664
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Görünüm Tayini Görsel Metot
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Kül Tayini ASTM D 482
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Toplam Baz Sayısı (TBN) Tayini  ASTM D 974-02
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Yoğunluk (15°C) Tayini  ASTM D 4052
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Parlama Noktası Tayini ASTM D 93
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirletici Miktarlarının Tayini (Aluminyum (Al); Bakır (Cu); Baryum (Ba); Bor (B); Çinko (Zn); Demir (Fe); Fosfor (P); Gümüş (Ag); Kadminyum (Cd); Kalay (Sn); Kalsiyum (Ca); Krom (Cr); Kurşun (Pb); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo); Nikel (Ni); Silisyum (Si); Sodyum (Na); Titanyum (Ti); Vanadyum (V)) ASTM D 5185
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar FTIR Spektrum Tayini (Soot, Oxidation, Nitration, Sulfation, Water, Glycol, Diesel, Gasoline, ZDDP) ASTM E 2412
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Partikül  Sayısı / Yağ Kirliliği  Tayini ISO 4406, 4407, NAS
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini TS EN 12766-1 / TS EN 12766-2
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Akma noktası ASTM D97, ISO 3016
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Vizkozite İndeksi ASTM D 2270
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Kinematik Vizkozite ( 40°C de ) ASTM D 2270
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Kinematik Vizkozite ( 100°C de) ASTM D 2270
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Su Tayini (% V/V) ISO 3733
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Su Tayini - Karl Fİscher (ppm, %) ASTM D 6304
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Tortu ve Çözünür Çamur Tayini ASTM D 1698
6335