Medikal İlaç

Medikal İlaç

Medikal İlaç

Medikal ürünler üzerinde gerçekleştirilen test işlemleri "Medikal Cihaz Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yönetmeliğin amacı; tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Medikal Ürün Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Tıbbı ve Tıbbı Olmayan Yüz Maskeleri Mikrobiyal Temizlik Düzeyi TS EN 14683, ISO 11737-1
Tıbbı Malzemelerde Tıbbi Malzeme Üzerindeki Mikroorganizma Popülasyonunun Belirlenmesi (Bioburden) ISO 11737-1
Steril Olmayan Ürünler Mikrobiyal Sayım Testi EP.2.6.12
Steril Olmayan Ürünler Spesifik Mikroorganizma (Staphylococcus aureus) Testi EP 2.6.13
Steril Olmayan Ürünler Spesifik Mikroorganizma (Pseudomonas aeruginosa ) Testi EP 2.6.13
6222