Enjeksiyon İçin Yüksek Oranda Arıtılmış Su Analizleri

Enjeksiyon İçin Yüksek Oranda Arıtılmış Su Analizleri

Enjeksiyon İçin Yüksek Oranda Arıtılmış Su Analizleri

Enjeksiyonluk suyun, gerekli olduğu durumlar haricinde, yüksek biyolojik kalitede suya ihtiyaç duyulan yerlerde tıbbi ürünlerin hazırlanmasında kullanılması amaçlanan su olarak tanımlanmaktadır.

Yetkili makam tarafından belirlenen insani tüketim amaçlı su düzenlemelerine uygun sulardan yüksek oranda saf su elde edilir. Mevcut üretim yöntemleri, örneğin, ultrafiltrasyon ve deiyonizasyon gibi diğer uygun tekniklerle birleştirilmiş çift geçişli ters ozmozu içerir. Sistemin doğru çalışması ve bakımı esastır.

Suyun uygun kalitesini sağlamak için, doğrulanmış prosedürler ve elektriksel iletkenliğin proses içi izlenmesi ve düzenli mikrobiyal izleme uygulanır.

Yapılacak Testleri:

- Mikrobiyolojik izleme
- Toplam organik karbon
- İletkenlik
- Nitratlar
- Alüminyum
- Reçeteli çözelti
- Referans çözelti
- Boş çözelti
- Bakteriyel endotoksinler

6340