Emissiya - Emissiya o'lchovlari

Emissiya - Emissiya o'lchovlari

Emissiya - Immissiya o'lchovlari

Bugungi kunda aholi sonining ko'payishi, urbanizatsiya va sanoatlashuv tufayli havoning ifloslanishi eng muhim muammoga aylandi. Havoning ifloslanishi er yuzidagi barcha tirik mavjudotlarga salbiy ta'sir qiladi va strukturaning buzilishiga olib keladi.

Havo tarkibining o'zgarishi atrof-muhit muvozanati va inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi. Atmosfera havosining ifloslanishining asosiy omillari; transport, issiqlik, sanoat, avtotransport vositalaridan kelib chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar.

Sanoat va elektr energiyasi ishlab chiqarish ob'ektlari faoliyati natijasida atmosferaga chiqindi gaz, tutun, chang, gaz, bug' va aerozol ko'rinishidagi chiqindilarni nazorat qilish "Sanoat nazorati to'g'risidagi nizom" doirasida. Atmosferaning ifloslanishini oldini olish maqsadida nashr etilgan havo ifloslanishi; odamlarni va ularning atrof-muhitini havoni qabul qiluvchi muhitning ifloslanishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflardan himoya qilish; Atmosfera havosining ifloslanishi oqibatida aholi va mahalla munosabatlariga katta zarar yetkazuvchi salbiy oqibatlarni bartaraf etish va bu oqibatlar yuzaga kelishining oldini olish bo‘yicha tartib va ​​tamoyillar belgilandi.

Emissiya (tutun gazi) va immissiya (havo ifloslanishi) o'lchovlari havo ifloslanishini o'lchash doirasida ahamiyat kasb etdi. Turkiyaning ko'plab joylarida xizmat ko'rsatadigan laboratoriyalarimizda "Emissiya va emissiya o'lchovlari" TÜRKAK akkreditatsiyasi bilan bog'liq qonuniy qoidalar va standartlarga muvofiq amalga oshiriladi.

Otqin gazi Qatilgan manba emissiyasi - Har bir gazsimon organik birikmaning massa kontsentratsiyasini aniqlash TSE CEN/TS 13649
Otqin gazi Qatilgan manba emissiyasi – Zarrachalar massa kontsentratsiyasini qo‘lda aniqlash (20-1000 mg/m³) TS ISO 9096
Otqin gazi Qatilgan manba emissiyasi - Changning past diapazondagi massa kontsentratsiyasini aniqlash (<50 mg/m³) TS EN 13284-1
Otqin gazi Harorat va bosim o‘zgarishini hisobga olgan holda chang chiqarish miqdorini aniqlash EPK usuli 17
Otqin gazi Nominal mos harorat sharoitida chang emissiyasi miqdorini aniqlash EPK usuli 5
Otqin gazi Tutunning zichligini aniqlash TS 9503
Otqin gazi Azot oksidi (NO), azot dioksidi (NO2) va azot oksidi (NOx) emissiyasini aniqlash EPA CTM 022
Otqin gazi Azot oksidi (NO), azot dioksidi (NO2) va azot oksidi (NOx) emissiyasini aniqlash EPA CTM 022
Otqin gazi Qatilgan manba emissiyalari
Kislorod (O² ) va karbon monoksit (CO) ni aniqlash
TS ISO 12039
Otqin gazi Qatilgan manba emissiyalari
Oltingugurt dioksidining (SO²) massa kontsentratsiyasini aniqlash
TS ISO 7935
Otqin gazi Namlikni aniqlash EPK usuli 4
Otqin gazi Namlik probi yordamida namlikni aniqlash Uydagi usul
Otqin gazi Doimiy manba chiqindilari
Mo'rulardagi gaz oqimlarining tezligi va oqimini o'lchash L va S tipidagi Pitot trubkasi yordamida gaz oqimlarining tezligi va oqimini aniqlash
TS ISO 10780
Otqin gazi S tipidagi Pitot trubkasi yordamida tezlikni aniqlash EPK usuli 2
Otqin gazi Ogʻir metallarni qatʼiy manbalar emissiyasida aniqlash
Antimon (Sb), mishyak (As), bariy (Ba), kadmiy (Cd), xrom (Cr), kobalt (Co) , mis (Cu), qo'rg'oshin (Pb), marganets (Mn), kumush (Ag), talliy (Tl), rux (Zn)
EPK usuli 29
Imissiya (Atrof-muhit havosi) To‘xtatilgan zarrachalarning PM 10 ulushini aniqlash EPA 40 CFR 50 AppJ-M
Imissiya (Atrof-muhit havosi) Changni aniqlash TS 2342
14135