Gemodializ suv tahlili

Gemodializ suv tahlili

Gemodializ suv tahlili

Bir dializ seansida gemodializ bilan og'rigan bemorlar taxminan 120-150 litr dializ eritmasiga duch kelishadi. Dializ eritmasida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan past molekulyar og'irlikdagi ifloslantiruvchi moddalar (alyuminiy, xloramin, ftorid, mis, sink, bakteriyalar va endotoksinlar) davolash paytida qonga o'tishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish uchun dializ eritmasining kimyoviy va mikrobiologik tozaligini ta'minlash kerak.

Gemodializ eritmalarini suyultirishda ishlatiladigan suvlar DAVOLASH TIZIMI DIREKTIVIYasiga muvofiq davlat va xususiy dializ markazlarida Yevropa Ittifoqi farmakopeyasida ko‘rsatilgan kimyoviy va bakteriologik chegaralarga mos kelishi kerak. Gemodializ uchun olingan suv eng yuqori sifatli va eng yangi texnologik usullar bilan olinishi kerak.

Tahlil parametrlari

• Kislotalik - ishqoriylik
• Oksidlanadigan moddalar
• Jami joriy xlor kimyoviy
• Xlorid kimyoviy
• Ftorid potentsiometrik
• Nitrat kimyoviy
• Kimyoviy sulfat
• Alyuminiy
• Ammoniy
• Kaltsiy
• Magniy
• Merkuriy
• Kaliy
• Natriy
• Rux
• Og‘ir metallar (qo‘rg‘oshin)
• Mikrob bilan ifloslanish
• Bakterial endotoksin LAL

Gemodializ eritmalarini suyultirishda ishlatiladigan suv TURKAK akkreditatsiyasi bilan bog'liq huquqiy qoidalar va standartlarga muvofiq, Turkiyaning ko'plab joylarida xizmat ko'rsatadigan laboratoriyalarimizda, DAVOLASH TIZIMI DIREKTIVASIdagi chegara qiymatlari asosida amalga oshiriladi.

14147