Analitik xizmatlar - fizik-kimyoviy testlar

Analitik xizmatlar - fizik-kimyoviy testlar

Fiziksel ve Kimyasal Testler


1.1. FAOL VA YORDAMCHI MADDALAR
•  Farmakopiya tahlillari (EP, USP, BP, JP…)
•  Nopoklik va ifloslanish sinovlari

1.2. FARMASEVTIKALAR
•  ICH yoʻriqnomalariga muvofiq muvofiqlik sinovlari
•  Testlarni chiqarish
•  Tasdiqlashlar
•  Litsenziyalash uchun barcha kerakli testlar
•  Barqarorlik sinovlari

1.3. QADOQLASH TAHLILI
•  Farmakopiya tahlillari (EP, USP, BP, JP…)
•  ICH ko'rsatmalariga muvofiq testlar

ANALİTIK TAHLILDA ISHLATILADIGAN QURILMALAR
•  pH metr
•  Karl Fisher
•  Spektrofotometr UV/VIS, IR
•  LC-MS/MS
•  ICP-MS, OES
•  GC-FID
•  HPLC–DAD, FLD, RID
•  GC MS/MS
•  GC-HS/MS

Farmatsevtika mahsulotlari, faol va yordamchi moddalar bo'yicha "Analitik xizmatlar - fizik-kimyoviy sinovlar" uchun Nanolab Laboratories Group bilan bog'lanishingiz mumkin.
20671