Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan suv tahlili

Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan suv tahlili

Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan suv tahlili

Sug'orish suvi deganda o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun soylar, hovuzlar, quduqlar kabi suv manbalarining suvi tushunilishi mumkin. O'simliklar uchun ishlatiladigan sug'orish suvi resurslardan foydalanish mumkinligini aniqlash uchun ba'zi sinov tahlillaridan o'tishi kerak.

Turkiyaning ko'plab joylarida xizmat ko'rsatadigan laboratoriyalarimizda "Qishloq xo'jaligida sug'orish suvi tahlili" TÜRKAK akkreditatsiyasi bilan bog'liq qonuniy qoidalar va standartlarga muvofiq amalga oshiriladi.

pH ni aniqlash SM 4500 H⁺ B
O'tkazuvchanlikni aniqlash TS 9748 EN 27888
Tuzlilikni aniqlash SM 2520 B
Erkin xlorni aniqlash SM 4500-Cl G
Umumiy xlorni aniqlash SM 4500-Cl G
Xlorid miqdorini aniqlash SM 4500-Cl⁻B
Nitrit/nitrit azotini aniqlash SM 4500-NO₂⁻ B
Sulfatni aniqlash Suv SM 4500 SO₄²- E
Ishqoriylikni aniqlash SM 2320B
Umumiy qattiqlikni aniqlash TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Jami Kjeldahl azotini aniqlash SM 4500-Norg B
Ammiak/ammiak azotini aniqlash SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Umumiy organik uglerodni aniqlash TS 8195 EN 1484
Permanganat indeksi (organik modda) TS 6288 EN ISO 8467
Anionlarni aniqlash - ftorid, xlorid, nitrit, fosfat, bromid, nitrat, sulfat SM 4110 B
Kationlarni aniqlash - litiy, natriy, kaltsiy, magniy, kaliy TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ISO 15587
Natriy karbonat qoldig'ini (RSC) aniqlash TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
SM 2320B
Natriyning adsorbsiya darajasini (SAR) aniqlash TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Almashtiriladigan natriy foizi (ESP) nisbati TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
SM 2320B
Jami fosfor miqdorini aniqlash TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ISO 15587
Metall va boshqa elementlarni aniqlash (alyuminiy (Al), surma (Sb), mishyak (As), mis (Cu), bariy (Ba), berilliy (Be), bor (B), simob (Hg), rux (Zn) ), Temir (Fe), Kadmiy (Cd), Kobalt (Co), Umumiy Xrom (Cr), Qo'rg'oshin (Pb), Marganets (Mn), Nikel (Ni), Selen (Se) TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ISO 15587
Sug'orish suvlari klassi TS 773914153