Spirtli ichimliklar sinovlari

Spirtli ichimliklar sinovlari

Spirtli ichimliklar sinovlari

Turkiyaning ko'plab joylarida xizmat ko'rsatadigan laboratoriyalarimizda TÜRKAK akkreditatsiyasi bilan bog'liq qonuniy qoidalar va standartlarga muvofiq biosidal mahsulotlarda "Alkogol sinovlari" o'tkaziladi.

Alkogol miqdori (hajm bo'yicha%)
Umumiy kislotalilik (100% spirtdagi sirka kislotasida gramm/gektolitr)
Esterlar (100% spirtda etilatsetat sifatida gramm/gektolitr)
Aldegidlar (100% spirtdagi atsetaldegid sifatida gramm/gektolitr)
Yuqori spirtli ichimliklar (100% spirtda metil-2 propanol 1 bo'yicha gramm / gektolitr)
Metanol (100% spirtda gramm/gektolitr)
Bug'lanish qoldig'i (100% spirtda gramm/gektolitr)
Uchuvchi azotli asoslar (100% spirtda gramm/gektolitr azot)
Furfuralni aniqlash
Denatonium benzoatni aniqlash
Uchinchi darajali butil spirtini aniqlash
Dietilftalatni aniqlash
Izopropanolni aniqlash
Benzinni aniqlash
Zichlikni aniqlash
Zichlikni aniqlash
Bug'lanish qoldig'i
C14 Kontent miqdori
Permanganatni aniqlash
UV sinovi
Sinishi indeksini aniqlash (20 o C)
O'ziga xos tortishish kuchini aniqlash
Distillashning vaznini aniqlash
Uchuvchi bo'lmagan moddalar tarkibini aniqlash
Suv miqdorini aniqlash
14181