O'simliklarni himoya qilish mahsulotlari (PPP)

O'simliklarni himoya qilish mahsulotlari (PPP)

Farmasötik Ürün

Sinovlar va tahlillar Evropa Parlamenti va Kengashning 2004/10/EC direktivasida belgilangan tamoyillarga muvofiq amalga oshiriladi, ular inson yoki hayvonlar salomatligi nuqtai nazaridan xususiyatlar yoki xavfsizlik to'g'risidagi ma'lumotlarni olish uchun amalga oshiriladi.

Fizik, kimyoviy testlar;

O'simliklarni himoya qilish mahsulotining spetsifikatsiyasiga tegishli testlar bizning laboratoriyamizda OECD (GLP) doirasidagi fizik-kimyoviy parametrlar bo'yicha o'tkaziladi va GLP shartlarida tahlil qilinadi. xalqaro akkreditatsiya tomonidan tasdiqlangan o'simliklarni himoya qilish mahsuloti.
26899