Documentation

Documentation

Public Permits

Kuruluş İzin Belgesi
Establishment Permit Certificate
Çalışma İzin Belgesl
Work Permit Certificate
İSGÜM Yeterlilik Belgesi
İSGÜM Qualification Certificate
Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlilik Belgesi
Environmental Measurement and Analysis Qualification Certificate
Çevre Yeterlilik Belgesi Ek Liste
Environmental Adequacy Certificate Annex List
Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi
Ministry of Health Permit Certificate
Akreditasyon Sertifikası
Accreditation Certificate
GLP Belgesi
GLP Certificate
Gıda Karar Kuralı
Decision Rules for Food Analysis 
Çevre Karar Kuralı
 Decision Rules for Environmental, Consumer, Industrial
Gıda, Su, Kozmetik Analiz Talep Formu
Analysis Request Form - TR
Gıda, Su, Kozmetik Analiz Talep Formu-en
Analysis Request Form - EN
Yüzeylerden Numune Alma Planı ve Formu
 Plan and Form of Sampling from Surfaces
biyosidal
Biocidal Analysis Request Form 
çevre
 Environment Analysis Request Form
Migrasyon
Packaging Analysis Request Form 
YAĞ ANALİZLERİ NUMUNE ALMA KILAVUZU
Oil Analysis Sampling Guide 
TEKSTİL YAĞ ANALİZ TALEP FORMU
Textile Oil Analysis Request Form 
ENDÜSTRİYEL YAĞ ANALİZ TALEP FORMU
Industrial Oil Analysis Request Form 
MEDİKAL CİHAZ ANALİZ TALEP FORMU
Medical Device Analysis Request Form  
İLU Çalışması Talep Formu
 ILU Study Request Form
Kimyasal Karakterizasyon Talep Formu
Chemical Characterization Request Form 
32