İSG

İSG

İSG

İşveren kuruluşlar için çalışanların güvenliği için işyerinde bulunan, kullanılan veya bir şekilde işlem gören maddeler ve çalışma ortamının koşulları ilgili yönetmeliklerdeki şartları sağlamalıdır. Güvenli bir çalışma ortamı için hem çalışma ortamına hem de çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin, ölçümlenmeleri, test edilmeleri, analiz edilmeleri ve değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelerine uygun şekilde çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile ilgili olarak iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya devlete ait laboratuvarlara yetki verilmesine ilişkin kuralları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri” gerçekleştirilmektedir.

6219