Sürdürülebilirlik ve Kalite

Sürdürülebilirlik ve Kalite

Sürdürülebilirlik ve Kalite

Hizmet kalitemizin sürdürülebilirliğinin sağlanması en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Çoklu şube yapımız ve iletişim ağlarımız sayesinde, elde etmiş olduğumuz bilgi birikimi ile iş ortaklarımıza destek veriyoruz. Her geçen gün büyüyen ailemizin tecrübesini, tek çatı altında biriktirerek, kendi içinde bağımsız yönetim metotlarını, ortak etik anlayış ve hizmet kalitesiyle yürütüyoruz.

Asıl hizmetin, numune kabul aşamasından sonra başladığı bilinci ile raporlama sonrasında devam eden hizmetlerle uzun süreli ilişkiler kuruyoruz. Numune alımından, raporlanmasına kadar geçen süreçlerimizi yönetirken, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından sertifikalandırılan, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yetkinliği için gerekli olan genel şartların tamamını birçok laboratuvar gibi yerine getiriyoruz.

Analiz kalitemiz, sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında, birçok ilave ara kontrol, metot geliştirmeleri ve karma iç tetkik organizasyonumuza ilave olarak; teknik servisimizi kendi bünyemizde gerçekleştirerek cihaz arıza ve performans testlerine hızlı yanıtlar veriyoruz. Teknik tecrübelerimizi, ürün profesyonelleri olan sizlerden almış olduğumuz bilgilerle, şikayet yönetimi yapıyor, deneyimlerimizi kurumsal hafıza ile biriktiriyoruz.

6672