Sürdürülebilirlik ve Kalite

Sürdürülebilirlik ve Kalite

Sürdürülebilirlik ve Kalite

Hızla artan nüfus, kaynak tüketimi, kirlilik gibi birçok sorundan dolayı yerkürenin yaşamı destekleme kapasitesi tehlikeye girmiştir. Söz konusu sorunların aşılması için Nanolab Sürdürülebilir İş Modelini hayata geçirmiştir. Sürdürülebilirliği ilgili standartlar, sertifika sistemleri, Çevre Yönetim sistemleri ile destekleyerek sağlayan Nanolab, sosyal ve çevresel hedeflerde orta ve uzun vadeli odaklanmayı sağlayabilmek için rol ve sorumlulukları planlı şekilde uygulamaktadır. Mevcut kaynakların sınırsız olmaması ilkesine dayanarak, üretim için harcanan kaynaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda azami şekilde kullanılarak sürdürülebilirlik hedeflenmektedir. Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Sürdürülebilirlik ilkelerimiz:

- Gerektiği kadar satın al, gerektiği kadar tüketin.
- Tüketirken tüm canlıların ihtiyaçlarını hesaba katın.
- Yenilebilir enerji kaynaklarını tercih edin.
- Enerjiyi verimli kullan.
- Geri dönüştürülebilir ürünleri kullanın.
- Sıfır atık bilinciyle hareket edin.
- Atıkları farklı bir amaç için kullanın.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarımız çevreye duyarlı bir laboratuvar olmakla beraber sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilave olarak “Sürdürülebilir Kalite Yönetim Sistemi” uygulamaktadır. Bu kapsamda “PR.25 Sürdürülebilirlik Prosedürü” ile Nanolab Laboratuvarlar Grubu kalite yönetim sisteminde de sürdürülebilirliği desteklemektedir.

- Sıfır Atık Yönetimi
- Elektronik Doküman Yönetimi
- Sürdürülebilir Analiz Faaliyetleri
- Kalite Politikası ve Yönetimin Taahhütleri
- Memnuniyet Değerlendirmesi
- Gizlilik ve Tarafsızlık
- Risk ve Fırsatların Ele Alınması
- Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılım
- İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi
- Otomasyon Sistemlerinin Kullanımı
- Merkezi Depo Sistemi Kullanımı
- İş Sağlığı ve Güvenliği

PR.25 Sürdürülebilirlik Prosedürü’müzü incelemek için tıklayın.

Kalite Politikamız ve Yönetimin Taahhüdünü incelemek için tıklayın.
6672