Bitki Koruma Ürünleri (PPP)

Bitki Koruma Ürünleri (PPP)

Farmasötik Ürün

Testler ve analizler, insan veya hayvan sağlığı açısından özellikler veya güvenlik hakkında veri elde etmek için yapıldığı 2004/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirtilen ilkelere uygun olarak yürütülmektedir.

Fiziksel, Kimyasal Testler ;

Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygulanabilir testler laboratuvarımızda OECD (GLP) kapsamında Fiziksel-Kimyasal parametrelerde uluslararası akreditasyon onaylı bitki koruma ürününün GLP şartlarında analizleri gerçekleştirmektedir.
26849