İn Vivo Testler

İn Vivo Testler

invivo testler


İn vivo Testler; tıbbi cihazın, temas ettiği doku veya vucüt sıvısında temas süresine bağlı olarak oluşturduğu biyolojik tepki lokal, sistemik ve mutajenik olarak değerlendirilir. İn vitro testler tamamlandıktan sonra, cihazın kullanım amacı ve süresine bağlı olarak matriste belirlenen testler gerçekleştirilir.

İn Vivo Testler serisi irritasyon/sensitizasyon testlerinden implantasyon ya da toksisite testlerine kadar geniş bir aralığa sahiptir. Test süreleri 2 hafta ile 6 ay arasında değişiklik göstermektedir.  Spesifik olarak ise karsinojenite testi 2 yıla kadar yada hayvan yaşam boyu kadar gerçekleştirilmektedir. 

  • SENSİTİZASYON TESTİ – EN ISO 10993-10 Tıbbi cihazınız cilt hassasiyetine neden oluyor mu?
  • İRRİTASYON TESTİ - EN ISO 10993-23 Tıbbi cihazınız da potansiyel tahriş edici maddeler var mı?
  • HEMOLİTİK ETKİ EN ISO 10993-4 Tıbbi cihazınızın kanla teması mı var?
  • GENOTOKSİSİTE – EN ISO 10993-3 Tıbbi cihazınız genetik hasara neden olur mu? DNA'ya zarar verir mi?
  • İMPLANTASTON TESTİ – EN ISO 10993-6 İmplante edilebilir yada doğrudan canlı dokuya temas eden bir cihazınız mı var? 
  • PİROJENİTE TESTİ – EN ISO 10993-11  Tıbbi cihazlarınızın pirojenik kontaminasyon derecesini biliyor musunuz?
Tüm Sorularınız ve Test Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçiniz.
23796