Madeni Yağ Analizleri

Madeni Yağ Analizleri

Madeni Yağ Analizleri Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren laboratuvarlarımız, Türkak akreditasyonu ile ilgili yasal mevzuat ve standartlara göre “Mineral Yağ Analizi” yapmaktadır.

Gıda, Su, Kozmetik Analiz Talep Formu
Gıda, Su, Kozmetik Analiz Talep Formu

Baz Yağlar, Madeni Yağlar Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirletici Miktarlarının Tayini
(Aluminyum (Al); Bakır (Cu); Baryum (Ba); Bor (B); Çinko (Zn); Demir (Fe); Fosfor (P); Gümüş (Ag); Kadminyum (Cd); Kalay (Sn); Kalsiyum (Ca); Krom (Cr); Kurşun (Pb); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo); Nikel (Ni); Silisyum (Si); Sodyum (Na); Titanyum (Ti); Vanadyum (V))
ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi
ASTM D5185
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Toplam Asit Sayısı (TAN) Tayini  ASTM D 664
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Görünüm Tayini Görsel Metot
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Kül Tayini ASTM D 482
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Toplam Baz Sayısı (TBN) Tayini  ASTM D 974-02
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Yoğunluk (15°C) Tayini  ASTM D 4052
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Parlama Noktası Tayini ASTM D 93
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirletici Miktarlarının Tayini (Aluminyum (Al); Bakır (Cu); Baryum (Ba); Bor (B); Çinko (Zn); Demir (Fe); Fosfor (P); Gümüş (Ag); Kadminyum (Cd); Kalay (Sn); Kalsiyum (Ca); Krom (Cr); Kurşun (Pb); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo); Nikel (Ni); Silisyum (Si); Sodyum (Na); Titanyum (Ti); Vanadyum (V)) ASTM D 5185
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar FTIR Spektrum Tayini (Soot, Oxidation, Nitration, Sulfation, Water, Glycol, Diesel, Gasoline, ZDDP) ASTM E 2412
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Partikül  Sayısı / Yağ Kirliliği  Tayini ISO 4406, 4407, NAS
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini TS EN 12766-1 / TS EN 12766-2
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Akma noktası ASTM D97, ISO 3016
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Vizkozite İndeksi ASTM D 2270
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Kinematik Vizkozite ( 40°C de ) ASTM D 2270
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Kinematik Vizkozite ( 100°C de) ASTM D 2270
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Su Tayini (% V/V) ISO 3733
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Su Tayini - Karl Fİscher (ppm, %) ASTM D 6304
Endüstriyel Yağlar, Baz Yağlar , Madeni yağlar Tortu ve Çözünür Çamur Tayini ASTM D 1698
6335