Alkol Testleri

Alkol Testleri

Alkol Testleri

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde biyosidal ürünlerde “Alkol Testleri” gerçekleştirilmektedir.

Alkol miktarı (hacmen %)
Toplam asitlik (%100’lük alkolde asetik asit cinsinden gram/hektolitre)
Esterler (%100’lük alkolde etilasetat cinsinden gram/hektolitre)
Aldehitler (%100’lük alkolde asetaldehit cinsinden gram/hektolitre)
Yüksek alkoller (%l00’lük alkolde metil-2 propanol 1 cinsinden gram/hektolitre)
Metanol (%l00’lük alkolde gram/hektolitre)
Buharlaşma Kalıntısı (%100’lük alkolde gram/hektolitre)
Uçucu azotlu bazlar (%100’lük alkolde azot cinsinden gram/hektolitre)
Furfural Tayini
Denatonyum Benzoat Tayini
Tersiyer Bütil Alkol Tayini
Dietilfitalat Tayini
İsopropanol Tayini
Benzin Tayini
Yoğunluk Tayini
Yoğunluk Tayini
Buharlaşma Kalıntısı
C14 İçeriğinin Miktarı
Permanganat Tayini
UV Testi
Kırılma İndisi (20oC) Tayini
Özgül Ağırlık Tayini
Distilasyon Ağırlığı Tayini
Uçucu Olmayan Madde Miktarı Tayini
Su Miktarı Tayini

6373