Su

Su

Su

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Su Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

 

Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini SM 3030 E
EPA 200.8
Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Amonyum Tayini TS 7159
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2- B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini SM 4500-NO2- B
Alkalinite Tayini SM 2320 B
Serbest Klor Tayini TS 5489 EN ISO 7393-1
Klorür Tayini TS 4164 ISO 9297
Toplam Klor Tayini TS 5489 EN ISO 7393-1
Tuzluluk Tayini SM 2520 B
Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B
Klorür Tayini SM 4500-Cl⁻B
Florür Tayini SM 4500-F B
SM 4500-F D
Sülfat Tayini SM 4500 SO42- E
Toplam Sertlik Tayini SM 2340 C
Sertlik Tayini SM 2340 B
6218