Gıda

Gıda

Gıda

Gıda analizleri, çeşitli gıdalarda yapılan veya yapılması gereken kritik kalite kontrol çalışmaları, gıdanın güvenilirliği açısından incelenmesi ve analiz sonucuna göre gerekli tedbir alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Gıda kalite kontrol uygulamalarında ve gıda analizlerinin bütünlük arz etmesi bakımından gıdalarda yapılan analizlerin sonucu gıda ürünün kalitesi ve güvenirliği açısından önemle incelenmelidir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde Gıda Analizleri gerçekleştirilmektedir.

6215