REACH - RoHS

REACH - RoHS

Eldiven Testleri

RoHS Direktifi Nedir?
RoHS; Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen ve satılan tüm ürünlerin EEE'de 10 spesifik maddenin kullanımını kısıtlayan bir Avrupa direktifidir.

REACH Yönetmeliği Nedir?
REACH; Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen ve satılan tüm ürünlerin veya parçalarda belirli kimyasal maddelerin kullanımını kısıtlayan bir Avrupa yönetmeliğidir.

REACH kapsamında tüm ürün ve malzemelerde toplam 224 kimyasal maddenin kullanılması kısıtlandırılmıştır. REACH yönetmeliği kapsamında kısıtlanan kimyasallar; kendi başlarına, karışım içinde veya bir eşya içinde kullanılmalarına bakılmaksızın kısıtlanmıştır.

RoHS kapsamında belirli konsantrasyonların üzerinde kısıtlanmış 10 madde bulunmaktadır. Kısıtlanmış maddeler ve limitler aşağıdaki gibidir.

• Kadmiyum (Cd): < 100 ppm
• Kurşun (Pb): < 1000 ppm
• Cıva (Hg): < 1000 ppm
• Altı değerli krom: (Cr VI) < 1000 ppm
• Polibromlu Bifeniller (PBB): < 1000 ppm
• Polibromlu Difenil Eterler (PBDE): < 1000 ppm
• Bis(2-Etilheksil) ftalat (DEHP): < 1000 ppm
• Benzil bütil ftalat (BBP): < 1000 ppm
• Dibütil ftalat (DBP): < 1000 ppm
• Diizobütil ftalat (DIBP): < 1000 ppm

Ürünlerinizde REACH ve RoHS çalışmalarınız için Nanolab Tüketici Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.

23139