Analitik Hizmetler – Fiziksel Kimyasal Testler

Analitik Hizmetler – Fiziksel Kimyasal Testler

Fiziksel ve Kimyasal Testler

1.1.     ETKİN VE YARDIMCI MADDELER
•    Farmakope analizleri (EP, USP, BP, JP…)
•    Safsızlık ve kontaminasyon testleri

1.2.    İLAÇ ÜRÜNLERİ 
•    ICH Kılavuzlarına göre uygunluk testleri
•    Serbest bırakma testleri
•    Validasyonlar
•    Ruhsatlandırma için gerekli tüm testler
•    Stabilite testleri

1.3.    AMBALAJ ANALİZLERİ
•    Farmakope analizleri (EP, USP, BP, JP…)
•    ICH kılavuzlarına göre testler

ANALİTİK ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR
•    pH Metre        
•    Karl Fischer        
•    Spektrofotometre UV/VIS, IR    
•    LC-MS/MS
•    ICP-MS, OES        
•    GC-FID        
•    HPLC–DAD, FLD, RID                      
•    GC MS/MS
•    GC-HS/MS       

İlaç Ürünleri, Etkin ve Yardımcı Maddelerde "Analitik Hizmetler – Fiziksel Kimyasal Testler" için Nanolab Laboratuvarlar Grubu ile irtibata geçebilirsiniz.

18248