Kasıtlı Olarak Eklenmemiş Maddeler (NIAS)

Kasıtlı Olarak Eklenmemiş Maddeler (NIAS)

NIAS

NIAS: Gıda Ambalajlarındaki Gizli Kirleticleri Anlamak
Gıda ambalajları, gıda ürünlerinin tazeliğinin korunmasında, raf ömrünün uzatılmasında ve güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu kritik özelliklerine rağmen, malzemeler kasıtsız eklenen maddeler (non-intentionally added substances NIAS) içerebilir. Bu kimyasallar kasıtlı olarak üretim sürecine dahil edilmez ancak istemeden gıdaya karışarak tüketici sağlığını potansiyel olarak etkileyebilir.

NIAS Nedir?
NIAS, aşağıdaki nedenlerden dolayı gıda ambalajında bulunabilen çeşitli kimyasal bileşikler grubudur.
• Safsızlıklar, ambalaj yapımında kullanılan hammaddelerden gelebilir.
• Reaksiyon yan ürünleri, üretim süresince oluşabilir.
• Ürünlerin bozulması (yıkım ürünleri) , ambalaj bileşenlerinin zaman içindeki değişimden meydana gelebilir.
• Bulaşma(kontaminasyon), dış kaynaklardan ambalaj malzemesine bulaşabilir.
Gıdaya geçebilen NIAS türleri, spesifik ambalaj malzemesine bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir.

NIAS Nasıl Risk Oluşturur?
NIAS’ların bir kısmı zararsız olsa da, diğerleri insan sağlığını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Bazı NIAS endokrin bozucu özelliklere sahip olabilirken diğerleri kanserojen veya genotoksik olabilir. NIAS'ın oluşturduğu risk düzeyi, bunların toksisitesi, gıdaya geçen miktar ve tüketicinin maruz kalma düzeyi gibi faktörlere bağlıdır.

NIAS'ı Gelişmiş Analizlerler/Testlerle Yönetmek
Nanolab Laboratuvar Grubu olarak NIAS riskini çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle gıda ambalaj malzemelerindeki potansiyel NIAS kirleticilerini tanımlamak ve ölçmek için en son teknolojiye sahip test tekniklerini kullanıyoruz. Analitik yaklaşımlarımız şunları içerir:
• LC-MS QTOF: Çok çeşitli NIAS'ın hassas tespiti ve karakterizasyonu için.
• GC-MS/MS: Uçucu ve yarı uçucu NIAS’ların tespiti
• GC-MS Headspace: Kalıntı düzeyindeki uçucu NIAS’ların tespiti.

NIAS Düzenlemeleri
NIAS'ı çevreleyen yasal düzenlemeleri anlamak ve bunlara uymak, gıda ambalaj endüstrisi için çok önemlidir. En önemli düzenleyici kaynaklar şunlardır.
EU Regulation (EC) No. 1935/2004: Gıda ile temas etmesi amaçlanan malzeme ve eşyalara ilişkin çerçeve yönetmelik.
• EU Regulation (EU) No. 10/2011: NIAS'ın en aza indirilmesine vurgu da dahil olmak üzere, plastik gıdayla temas eden malzemeler için özel kurallar belirler.
• Gıda ve İlaç İdaresi (FDA): Federal Düzenlemeler Kanunu (CFR) kapsamındaki düzenlemeler, belirli gıdayla temas uygulamaları için izin verilen maddeleri yönetir. FDA ayrıca dolaylı olarak gıdaya geçebilecek maddelere (bazı NIAS dahil) ilişkin düzenleme eşiklerini içeren kılavuz belgeler de yayınlamaktadır.

NIAS analiz hizmetlerimiz ve gıda ambalajı ürünlerinizin güvenliğini sağlamaya nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek bizimle iletişime geçebilirsiniz
27247