Plastik

Plastik

plastik ambalaj

Gıda ile Temas Eden Plastikler: Riskleri Azaltın, Yönetmeliklere Uyun, Tüketici Güvenini Koruyun
Hafif su şişelerinden dayanıklı yemek kaplarına kadar plastikler, özellikle gıdaları nasıl sakladığımız, taşıdığımız ve tükettiğimiz konusunda günlük hayatımızda her yerde bulunur hale geldi. İster anında alınan bir yoğurt kabının rahatlığı, ister plastik ambalajlı bir salatanın koruduğu tazelik, isterse plastik ambalajlı dondurulmuş yemeklerin uzun raf ömrü olsun, bu malzemeler modern gıda sistemimizde önemli bir rol oynamaktadır.

Plastik için Temel Düzenlemeler
Gıda ile temas eden plastik yönetmeliklerinin küresel ortamında gezinmek, farklı bölgelerdeki özel gereksinimlerin incelikli bir şekilde anlaşılmasını gerektirir;
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, farklı yasal çerçevelere sahip kilit pazarları temsil etmektedir.

Avrupa Birliği Düzenlemeleri
Avrupa Birliği (AB), dünya çapında gıda ile temas eden malzemelerin, plastikler dahil olmak üzere en katı düzenleyici çerçevelerden birine sahiptir. Bu çerçevenin temeli, tüm gıda ile temas eden malzemeler için genel güvenlik ilkelerini belirleyen 1935/2004 sayılı (EC) Tüzüğü olup, bunların insan sağlığını tehlikeye atmamasını, gıda bileşimini kabul edilemez şekilde değiştirmemesini veya gıda duyusal özelliklerini bozmamasını zorunlu kılmaktadır.

Özellikle plastikler için AB'nin Plastik Tüzüğü (EU) No 10/2011 daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu yönetmelik, gıdalarla yalnızca güvenli ve onaylı maddelerin temas etmesini sağlamak için çok önemlidir. Plastiklerde kullanımına izin verilen maddelerin bir listesini tanımlar, bu maddeler için özel migrasyon limitleri (SML'ler) belirler ve uygunluğu değerlendirmek için test metodolojileri ana hatlarıyla belirtir. Ayrıca uçucu olmayan maddelerin genel bir limitini de belirler.  
Spesifik migrasyon ve toplam migrasyon olarak adlandırılan bu testler ile ürünlerin saklama koşullarına bağlı olarak, farklı sürelerde migrasyon testleri gerçekleştirilir. Primer aromatik aminler ve metaller gibi kısıtlamaların yanı sıra, monomer olarak kullanılan tereftalik asit, vinil klorür, akrilonitril, antioksidan olarak kullanılan BHT gibi bir çok maddenin miktarları belirtilen şartlarda yapılır ve değerlendirilir.

AB, 2023/2006 sayılı (EC) Tüzüğü ile İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) büyük önem vermektedir. Bu yönetmelik, FCM üretimi için hijyen gereklilikleri ve kalite kontrol önlemleri belirleyerek kontaminasyon risklerini en aza indirmeyi ve tutarlı ürün güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Geri dönüştürülmüş plastikler hakkındaki (EU) 2022/1616 sayılı Tüzük gibi son güncellemeler, AB'nin yönetmeliklerini gıda temas malzemeleri alanındaki yeni ortaya çıkan endişeleri ve yeni teknolojileri ele alacak şekilde uyarlama konusundaki devam eden taahhüdünü vurgulamaktadır.

LFGB ve BfR - Almanya'nın Güvenlik Çerçevesi
Avrupa Birliği'nin düzenlemeleri gıda temas malzemeleri güvenliği için sağlam bir çerçeve sağlarken, Almanya gibi bazı ülkeler daha da katı standartları tercih etmektedir. Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), potansiyel riskleri daha da en aza indirmeyi amaçlayarak genellikle AB gerekliliklerinin ötesine geçen tavsiyelerde bulunur.

Almanya'da, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), gıda temas malzemelerini düzenler. Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), FCM'lerin güvenliği konusunda bilimsel tavsiyelerde bulunarak LFGB'yi desteklemede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bunun harika bir örneği, BfR'nin gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan bir plastik olan polietilen için önerilerinde bulunmaktadır. AB'nin Plastik Tüzüğü (EU) No 10/2011 monomerleri ve katkı maddelerini düzenlemeye odaklanırken, BfR katalizör kalıntılarına daha derinlemesine bakmaktadır. BfR, özellikle krom, vanadyum, zirkonyum ve hafniyum gibi bazı metallerin bitmiş polietilen ürünlerindeki kalıntı miktarlarına sınırlamalar getirmektedir. Bu limitler AB düzenlemelerinde net bir şekilde tanımlanmamıştır, bu da Almanya'nın tüketici sağlığını koruma konusundaki proaktif yaklaşımını göstermektedir.

Fransa
Fransa'da, gıda temas malzemeleri (FCM'ler), Avrupa Birliği (AB) ve ulusal düzenlemelerin bir kombinasyonu ile düzenlenir. AB'nin Çerçeve Tüzüğü (EC) No 1935/2004, FCM'ler için genel güvenlik ve eylemsizlik ilkelerini belirleyerek temeli oluşturur. Plastik FCM'ler için özel önlemler 10/2011 sayılı (AB) Tüzüğünde belirtilmiştir.

Fransa, AB düzenlemelerini çeşitli kararname ve emirlerle ulusal hukukuna uygulamıştır. Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES), bu düzenlemelerin uygulanmasında ve FCM güvenliği konusunda bilimsel tavsiye sağlamada kilit bir rol oynamaktadır.

Gıda ile Temas Eden Plastikler Hakkında ABD Mevzuatı
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gıda ile temas eden plastikler, tüketicilerin güvenliğini sağlamak için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Gıdalarla temas edecek plastiklerde kullanılan herhangi bir madde, önce FDA tarafından kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesinden geçmelidir.

Gıda temas plastiklerinde kullanılan çoğu yeni madde, inceleme için FDA'ya Gıda Temas Bildirimi (FCN) programı aracılığıyla sunulmalıdır. Güvenli olduğu tespit edilirse, maddenin kullanımı onaylanır ve FDA'nın envanterine kaydedilir.

Gıda temas plastiklerine ilişkin özel düzenlemeler, Federal Düzenlemeler Yasası'nın (CFR) 21. Başlığında, özellikle 170-199. bölümlerinde bulunabilir; başlıca bölümler şunlardır:
21 CFR 177: Gıda ambalajında kullanılan birçok plastik dahil olmak üzere polimerlere özgü düzenlemeler.
21 CFR 178: Gıda temas plastiklerinin üretiminde kullanılan maddeler dahil olmak üzere dolaylı gıda katkı maddeleri için düzenlemeler.

Örneğin CFR 21 Bölüm 177.1010 Akrilik ve Modifiye Akrilik ile ilgili ,toplam uçucu olmayan ekstraktlar ,potasyum permanganat, UV absorbans değeri(su/heptan) vb test prosedürleri ve kısıtlamaları barındırmaktadır.

Üreticiler ve distribütörler, ürünlerinin bu yönetmeliklere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.
FDA'nın temel amacı, gıda temas plastiklerinin amaçlanan kullanımları için güvenli olmasını sağlayarak halk sağlığını korumaktır.

Gıda ile Temas Eden Plastikler İçin Çin'in GB Standartları
GB 4806, plastiklere özel önem vererek çok çeşitli gıda temas malzemelerini ve eşyalarını kapsayan bir standartlar koleksiyonudur. Ana hatlarıyla şunları özetlemektedir:
Farklı plastik malzeme türleri için özel gereksinimler: Buna polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS) ve diğerleri için standartlar dahildir.
Kimyasallar için migrasyon limitleri: GB 4806, plastik ambalajlardan gıdaya göç edebilecek kimyasal miktarına sıkı sınırlar getirmektedir. Bu limitler, tüketici güvenliğini sağlamak için titiz bilimsel değerlendirmelere dayanmaktadır.
Test yöntemleri: Standartlar, plastik malzemelerin güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek için kullanılması gereken belirli test yöntemlerini detaylandırmaktadır.

Gıda Güvenliği Testine Verdiğimiz Önem
Nanolab Laboratuvar Grubu olarak gıda ile temas eden malzemelerinin güvenliğini ve kalitesini ön planda tutuyoruz. Uluslararası ve bölgesel düzenlemelere uygunluğu sağlamak için kapsamlı test hizmetleri sunuyoruz.
EN 1186: Bu Avrupa standartları serisi, plastik malzemelerden ve maddelerden gıda benzerlerine geçen bileşenlerin migrasyonunun ana hatlarını belirtir.
EN 13130: Bu standart, özellikle spesifik migrasyon testleri kuralları belirtir. Plastiklerden belirli maddelerin sulu ve yağlı gıda benzerlerine göçünü ele almaktadır.
Çin GB 31604 serisi: Bu standartlar, Çin'de plastikler dahil olmak üzere çeşitli gıda temas malzemelerinden maddelerin göçünü test etme yöntemlerini özetlemektedir.
FDA yöntemleri: Gıda temas maddelerinin güvenliğini değerlendirmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirtilen test yöntemleridir.
Yönetmeliğe Özgü Analizler: Ekibimiz, çeşitli küresel düzenlemelerde belirtilen özel test gereklilikleri konusunda bilgilidir ve ürünlerinizin en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlar.
27319