Tüketici

Tüketici

Tüketici

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Tüketici Ürün Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Gıda, Su, Kozmetik Analiz Talep Formu


Deri Krom VI (Cr ⁺⁶) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem ISO 17075-1, BS EN ISO 17075-1 TS EN ISO 17075-1
Plastikler, Plastisol Baskılar, Plastik Kaplamalı Tekstiller, Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Oyuncaklar (Poliflorlu Plastik Malzemeler Hariç) Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini-Islak Ayrıştırma Metodu (ICP-MS Kullanılarak) BS EN 1122
Metaller, Metal Kaplamalı Ürünler Ciltle Doğrudan Ve Uzun Süre Temas Eden Kaplama Ve Alaşımlar İçin Nikel (Ni) Tarama Testleri PD CR 12471
Metal Aksesuar Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması, ve Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini BS EN 12472 + A1
Metal Aksesuar Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini BS EN 1811+A1 TS EN 1811+A1
Tekstil Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak) BS EN ISO 3071 EN ISO 3071, TS EN ISO 3071, ISO 3071
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Oyuncaklar, Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları, Ayak Giyecekleri ve Bileşenleri Fitalat Tayini CPSC- CH-C1001.09.3
Plastikler, Tekstiller ve Kaplamalı Tekstiller, Baskılar, Oyuncaklar, Ambalaj Malzemeleri, Ayak Giyecekleri ve Bileşenleri Fitalat İçeriği Tayini-Tetrahidrofuran Metodu (GC-MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot - "T.SOP.02" (ISO 14389’dan modifiye edilmiştir.)
Ayakkabı Ayakkabı Bileşenlerinde Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini  ISO/ TS 16179
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar, Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları Fitalat Tayini  CPSC-CH-C1001-09.4
Deri pH Tayini TS EN ISO 4045 BS EN ISO 4045
Ayakkabı Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini ISO/TS 16181
Ayakkabı Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Dimethyl Fumarate (DMFu) Tayini ISO/TS 16186
Ayakkabı Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)’ın Tayini ISO/TS 16190
Tekstil, Çocuk Ürünleri, Plastik Boya ve Boyalı/Kaplamalı Numunelerde Toplam Kurşun (Pb) Tayini CPSC-CH-E1003.09 16 CFR 1303
Tekstil 4-Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti TS EN ISO 14362-3, BS EN ISO 14362-3, DIN EN ISO 14362-3, EN ISO 14362-3, ISO 14362-3
Tekstil Ektraksiyon Gerekmeksizin Elde Edilebilen Belirli Azo Boyarmaddelerin Tespiti TS EN ISO 14362-1, BS EN ISO 14362-1, EN ISO 14362-1, DIN EN ISO 14362-1, ISO 14362-1
Deri Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini TS EN ISO 17234-1, BS EN ISO 17234-1, DIN EN ISO 17234-1, ISO 17234-1
Deri 4 Aminoazobenzen Tayini (GC-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17234-2, BS EN ISO 17234-2, DIN EN ISO 17234-2, ISO 17234-2
Çocuk Ürünleri Metal Olmayan Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Analizi CPSC-CH-E1002.08
Çocuk Ürünleri (Bijuteri ve Takilar) Metal Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini CPSC-CH-E1001.08
Tekstil Tekstil Malzemelerinde Antimikrobiyal Yüzeylerin Değerlendirilmesi AATCC 100
Tekstil Antimikrobiyal Aktivite Tayini JIS L 1902
Plastik, Metal, Seramik ve Ara Ürünler Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi JIS Z 2801
Tekstil Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi ISO 20743
Tekstil Dinamik Temas Koşulları Altında Antimikrobik Maddelerin Antimikrobiyal Aktivitesini Belirlemek İçin Standart Test Yöntemi  ASTM E 2149
Plastik ve Gözeneksiz Yüzeyler (Gözenekli Olmayan Materyallerde) Plastik Yüzeylerde Antibakteriyel Aktivitenin Değerlendirilmesi ISO 22196
Boyalar ve Vernikler Bir Kaplamada Mantarlara Karşı Film Koruyucuların Etkinliğinin Değerlendirilmesi EN 15457
6224