Koruyucu Etkinlik (Challenge) Testi

Koruyucu Etkinlik (Challenge) Testi

Koruyucu Etkinlik (Challenge) Testi

Kozmetik Ürünlerde Koruyucu Etkinlik Testi (Challenge Test / Zorlama Testi)

Kozmetik ürünlerin ambalaj açılmadan belirtilen raf ömrü süresince mikrobiyolojik olarak stabil kalması gerekmektedir. Mikrobiyolojik stabiliteyi sağlamak amacıyla kozmetik ürünlere koruyucular ilave edilmektedir. Challenge test, bir kozmetik ürünün mikrobiyal gelişmeye karşı kullanılan koruyucu maddelerin performansının değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Kozmetik ürünler laboratuvar ortamında yapay bir kontaminasyon işlemine tabi tutulur.

Challenge test kapsamında aşağıda belirtilen mikroorganizma suşları kullanılmaktadır.
• Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)
• Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
• Escherichia coli (ATCC 8739)
• Candida albicans (ATCC 10231)
• Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)
Test işlemleri kapsamında 7, 14 ve 28. günlerde mikroorganizma sayımı yapılarak kozmetik ürünlerin antimikrobiyal korunması değerlendirilebilir.

ISO 11930 standardı kapsamında kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

6359