Atık Analizleri

Atık Analizleri

Atık Analizleri

Çevre mevzuatları kapsamında gerçekleştirilen “Atık – Arıtma Çamuru Analizleri” sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık ve arıtma çamurlarının geri dönüşümü veya bertarafı için gerçekleştirilmektedir.

“Atık Analizleri” için ilgili mevzuatlar:
- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Atık – Arıtma Çamuru Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Atık Katı Atıklardan Numune Alma TS 12090
Atık Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 6020 A
Atık Molibden (Mo) Tayini TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 200.8
Atık Florür Tayini TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Atık Klorür Tayini TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Atık Sülfat Tayini TS EN 12457-4
SM 4500 SO4-2 E
Atık pH Tayini TS ISO 10390
Atık Toplam Çözünmüş Madde Tayini SM 2540 C
Atık Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN 12879
Atık Fenol İndeksi Tayini TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 D
Atık BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini EPA 5021 A
EPA 8260 C
Atık C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini TS EN 14039

6334