Hemodiyaliz Su Analizleri

Hemodiyaliz Su Analizleri

Hemodiyaliz Su Analizleri

Bir diyaliz seansında hemodiyaliz hastaları, yaklaşık 120 - 150 litre diyaliz solüsyonu ile karşılaşmaktadır. Diyaliz solüsyonunda bulunabilen düşük molekül ağırlıklı kirleticiler (alüminyum, kloramin, florür, bakır, çinko, bakteri ve endotoksinler gibi) tedavi sırasında kana geçebilir. Bu durumların önüne geçebilmek için diyaliz solüsyonunun kimyasal ve mikrobiyolojik saflığının sağlanması gerekmektedir.

Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular, ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ ‘ne göre kamu ve özel diyaliz merkezlerinde, Avrupa Birliği Farmakopisinde belirtilen kimyasal ve bakteriyolojik limitler uygun olmalıdır. Hemodiyaliz uygulamaları için elde edilen suyun en kaliteli ve en son teknolojik yöntemlerle elde edilmesi gerekir.

Analiz Parametreleri

• Asitlik -Alkalilik
• Okside olabilen maddeler
• Total Mevcut Klor Kimyasal
• Klorür Kimyasal
• Florür Potansiyometrik
• Nitrat Kimsayal
• Sülfat Kimsayal
• Alüminyum
• Amonyum
• Kalsiyum
• Magnezyum
• Civa
• Potasyum
• Sodyum
• Çinko
• Ağır Metaller (Kurşun)
• Mikrobiyal Kontaminasyon
• Bakteriyal Endotoksin LAL

Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular, ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ ‘ndeki sınır değerler esas alınarak Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

6343