Biyosidal

Biyosidal

Biyosidal

Ortam ve el dezenfektanları dışında koruyucular, haşere kontrol ürünleri gibi biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında Biyosidal Ürünler 4 ana grup ve toplamda 22 ürün tipinde sınıflandırılmışlardır;

ANA GRUP: Dezenfektanlar
Ürün Tipi 1: İnsan hijyeni
Ürün Tipi 2: Doğrudan insanlar veya hayvanlara uygulanması amaçlanmayan dezenfektanlar ve algisitler
Ürün Tipi 3: Hayvan hijyeni
Ürün Tipi 4: Gıda ve yem alanı
Ürün tipi 5: İçme suyu

ANA GRUP: Koruyucular
Ürün Tipi 6: Ürünleri depolama süresince koruyucular
Ürün Tipi 7: Film koruyucular
Ürün Tipi 8: Ahşap koruyucular
Ürün Tipi 9: Elyaf, deri, lastik ve polimerize materyal koruyucular
Ürün Tipi 10: Yapı materyalleri koruyucuları
Ürün Tipi 11: Sıvı soğutucu ve işleme sistemleri için koruyucular
Ürün Tipi 12: Slimisitler
Ürün Tipi 13: İşleme veya kesme sıvıları koruyucuları

ANA GRUP: Haşere Kontrol Ürünleri
Ürün Tipi 14: Rodentisitler
Ürün Tipi 15: Avisitler
Ürün Tipi 16: Mollusisitler, vermisitler ve diğer omurgasızların kontrolü için ürünler
Ürün Tipi 17: Pisisitler
Ürün Tipi 18: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıların kontrolü için ürünler
Ürün Tipi 19: Kovucular ve Çekiciler
Ürün Tipi 20: Diğer omurgalıların kontrolü

ANA GRUP: Diğer Biyosidal Ürünler
Ürün Tipi 21: Tutunma önleyici ürünler
Ürün Tipi 22: Mumyalama ve tahnitçi sıvıları

Belirtilen ürün gruplarının güvenli bir şekilde piyasaya sunulması için gerekli bazı test işlemleri Nanolab tarafından TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal Ürünler, Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Umumi ve Kişisel Alan Sodyum Hipoklorit Tayini  TS 3464
Biyosidal Ürünler İyot Tayini  European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:1142, Sayfa.2778-2779
Biyosidal Ürünler Hidrojen Peroksit Tayini  European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:0396, Sayfa 2202
Biyosidal Ürünler pH Tayini Eoropean Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:20203, Sayfa 24-25
Biyosidal Ürünler Solventlerin Tayini (Etil Alkol, Metil Alkol, 1-Propanol, 2-propanol (İzopropil Alkol)) Tayini BS EN 14667
AOAC 983.13
Biyosidal Ürünler Gluteraldehit Tayini  Pharmaceutica Acta Helvetiae 69
Biyosidal Ürünler Povidonum iyodinat Tayini European Pharmacopoeia 7.0
Biyosidal Ürünler Klorhekzidin Diglukonat Tayini  IJPSR (2015), Vol. 6, Issue 12
Biyosidal Ürünler Benzalkonyum Klorür ( C8-C10-C12-C14-C16-C18 ) Tayini İşletme İçi Metot - "T.SOP.25 Rev 00" (Determination of Benzalkonium Chloride in a Cosmetic - Thermo Application Note’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Formaldehit Tayini  İşletme İçi Metot - "T.SOP.26 Rev 00" (TS 10235’den modifiye)
Biyosidal Ürünler Perasetik Asit Tayini  İşletme İçi Metot - "T.SOP.27 Rev 00" (Pulp Bleaching Today, page 28-29’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Laktik Asit ve Sitrik Asit Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.35 Rev 00”
Biyosidal Ürünler Aktif Klor Tayini  TS 3464
Biyosidal Ürünler Sodyum Hipoklorit Tayini  TS 3464
Biyosidal Ürünler Klorindioksit Tayini  BS EN 12671
Biyosidal Ürünler 2-fenoksietanol Tayini  Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 425
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  TS EN 1276
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirmesi  TS EN 1650
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıbbi Alanda Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  TS EN 13727+A2
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıbbı Alanda Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirmesi  TS EN 13624
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Veteriner Alanda Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  TS EN 1656
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Veteriner Alanda Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  TS EN 1657
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Legionellaya Karşı Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi TS EN 13623
Havuz suyu ve SPA Dezenfektanları Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi OECD ENV JM MONO 2012 15
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Oda Havasında Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi EN 17272
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Bakterisidal ve/veya Fungisadal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi  TS EN 13697+A1
Biyosidal Ürünler İrritasyon Testi / Cilt İritasyon ve Korozyon Toksisitesi OECD 439
Biyosidal Ürünler Didesildimetilamonyum klorür (DDAC) Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.71 Rev 00” (JPBA 34(5):909-20 ve JAFC-Analysis of QACs’den modifiye)
Biyosidal Ürünler 2-Fenilfenol (OPP) Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.73 Rev 01” (Journal of AOAC International Vol. 95, No. 2, 2012’den modifiye)
Biyosidal Ürünler o-Ftalaldehit (OPA) Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.74 Rev 00” (J. Chroma. A, 1247, (2012), 99-103’ten
Biyosidal Ürünler Gümüş, Gümüş Nitrat ve Kolloidal Gümüş Tayini  European Pharmacopoeia 7.0, 01/2008:0009, Sayfa 2905 01/2008:2281, Sayfa 2904, NMKL161, NMKL 170
Biyosidal Ürünler Yoğunluk Tayini OECD 109
Biyosidal Ürünler N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1,3-propanediamine (LONZABAC) Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.76 Rev 00” (Chemosphere 95 (2014) 379-386’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Metilizotiyazolinon (MIT) Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.77 Rev 00” (Journal of Chromatography A, 1164 (2007) 74-8’den modifiye)
Biyosidal Ürünler Sodyum Dikloroizosiyanürik Asit Ve Triklorosiyanürik Asit Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.78 Rev 00” (Anal. Chem. 2001, 73, 3358-3364’den modifiye)
Biyosidal Ürünler Salisilik Asit Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.79 Rev 01” (Sielc Tech. App. Note’dan modifiye)
Biyosidal Ürünler Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalarda Çinko Pirition Tayini  İşletme İçi Metot - “T.SOP.80 Rev 00” (International Journal Of Cosmetic Science,23, 183-188’den modifiye)
Biyosidal Ürünler N,N- dietil m-toluamid (DEET) Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.81 Rev 00” (AOAC Official Method 2007.01’den modifiye)
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Miko bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  TS EN 14348
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Veteriner Alanda Miko bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  EN 14204
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Spor Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  TS EN 13704
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıpta Kullanılan Aletlere İlişkin Bakteri Öldürme Etkinliğin Değerlendirilmesi  EN 14561
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıpta Kullanılan Aletlere İlişkin Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi EN 14562
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Medikal Alandaki Aletlerde Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerin Miko bakteri veya Tüberküloz Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi  EN 14563
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Tıp Alanında Mekanik Hareket Uygulanarak Kullanılan Mendil Yardımıyla Gözeneksiz Yüzeyler Üzerinde Bakteri Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi (4- Alan Deneyi) EN 16615
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi  EN 14476
6221