Etken Madde Testleri

Etken Madde Testleri

Etken Madde Testleri

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Etken Madde Testleri” gerçekleştirilmektedir.

Aktif klor, içme-kullanma sularında ve havuz sularında dezenfektan olarak kullanılan bir kimyasal maddedir. Aktif klorun dezenfeksiyon etkinliği konsantrasyonuna ve süresine göre belirlenir. Aktif klorun miktarının belirlenmesi ile mikrobiyolojik etkinlik hakkında tahmin yürütülebilir.

Klor türleri su ile etkileşime girdiklerinde aktif klor oluşur ve dezenfektan görevi görürler. Dezenfektan etkisi; sudaki aktif klor miktarına, pH derecesine, mikroorganizmalar ile temas süresine ve suyun sıcaklığına bağlıdır.

Su dezenfeksiyonunda kullanılan 3 farklı klor türü bulunmaktadır.

- Sıvı Klor (Sodyum Hipoklorit)

- Gaz Klor (Klordioksit)

- Toz Klor (Kalsiyum Hipoklorit)

 

Biyosidal ürünlerde “Aktif Klor Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Sodyum hipoklorit yüzey temizleyicileri kapsamında kullanılan halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen bir dezenfektandır.

Sodyum hipoklorit; beyazlatma, yüzey temizliği, koku giderme gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yüksek antimikrobiyal etkisi nedeniyle dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Ancak sodyum hipoklorit maddesinin kontrolsüz kullanımı ciddi cilt rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Özellikle mutajenik etkileri nedeniyle kullanımı Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Birliği (AB) gibi yetkili kurumlarca kullanımının kısıtlanması önerilmektedir.

Su dezenfeksiyonunda kullanılan 3 farklı klor türü bulunmaktadır.

 

Biyosidal ürünlerde “Sodyum Hipoklorit Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Halk arasında oksijenli su olarak adlandırılan hidrojen peroksit, dezenfektanlarda kullanılan en basit peroksit olarak bilinir. Hidrojen peroksit, sterilizasyon gibi işlemlerde kullanılan çevreye dost yükseltgen bir maddedir. Günlük temizlik işlemlerinde uygun konsantrasyonlarda kolaylıkla kullanılabilir.

Hidrojen peroksit, özellikle toksik olmayan yan ürünlere ayrışmasının önemli olduğu uygulamalarda bir biyosit olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Oksitleyici maddeler, özellikle hidrojen peroksit (H2O2), bir dizi tıbbi, gıda ve endüstriyel uygulamada ve aynı zamanda su arıtma gibi çevresel uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Tıp alanında, oksitleyici maddeler özellikle sert yüzey dezenfeksiyonu ve tıbbi cihazların yüksek düzeyde dezenfeksiyonu için faydalıdır.

 

Biyosidal ürünlerde “Hidrojen Peroksit Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

İyot ve iyot bileşikleri (iyodoforlar, povidon iyot), dezenfektanlarda kullanılan önemli bir maddedir. Genellikle iyot ve iyot bileşikleri dezenfektan, antiseptik olarak hastanelerde kullanılmaktadır.

Özellikle povidon iyotun, bakteriler üzerindeki etkinliğini 1 dakika içerisinde gösterdiği ve üremeyi baskıladığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Ancak fazla kullanımı cilt tahrişlerine neden olabilmektedir. Bu nedenle kullanım miktarı kontrol altında tutulmalıdır.

 

Biyosidal ürünlerde “İyot ve iyot bileşikleri (iyodoforlar, povidon iyot) Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Benzalkonyum Klorür, biyosidal ürünlerde kullanılan antiseptik ve dezenfektan özelliğe sahip bir kuarterner amonyum bileşiğidir. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Genel olarak cilt antiseptiği ve dezenfektan olarak kullanılır.

Benzalkonyum Klorür maddesinin biyosidal ürünlerde %0,1 oranında kullanımı mukozal yüzeylerde irritan etki gösterirken %10 oranında kullanımı ciddi cilt tahrişine neden olmaktadır. Bu nedenle kullanılacak biyosidal ürünlerde “Benzalkonyum Klorür” maddesinin tayini önemli bir parametredir.

 

Biyosidal ürünlerde “Benzalkonyum Klorür” Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

2-fenoksietanol; fenoksietanol etilen oksit ve fenolün reaksiyonu sonucu oluşan, suda az çözünür, renksiz, yağlı bir sıvıdır. Genellikle kozmetik ürünlerde kullanılan fenoksietanol, biyosidal ürünlerde de kullanılmaktadır.

Genellikle daha geniş antimikrobiyal etki sağlanması amacıyla fenoksietanol ve p-hidroksibenzoikasit bir arada kullanılmaktadır.

Fenoksietanol, zayıf bir biyosittir. Özellikle gram negatif bakterilerde, Pseudomonas aeruginosa suşları üzerine etkilidir.

 

Biyosidal ürünlerde “2-fenoksietanol Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Formaldehit, birçok üründe kullanılan ve insan sağlığı açısından zararlı reaktif bir kimyasaldır. Özellikle böcekler ve çoğu mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkisi nedeniyle dezenfektan ürünlerinde kullanılmaktadır.

Formaldehit dezenfektanların dışında birçok alanda kullanılmaktadır. ancak insan sağlığı açısından önemli zararları vardır. Formaldehite yüksek dozda maruz kalan kişilerin kanser olma ihtimali daha fazladır. Yapılan çalışmalar ile kanserojen etkiye sahip formaldehitin solunum, sinir ve sindirim sistemleri üzerinde zararlı etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

 

Biyosidal ürünlerde “Formaldehit Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Biyosidal ürünlerde kullanılan ve onaylanmış sterilizasyon etkisi olan gluteraldehit, hem asit hem de bazik ortamda aktiftir.

Alkaliyle aktifleştirilmiş %2’lik gluteraldehit solüsyonu sporosidal etki gösterir. Gluteraldehit maddesinin 30-60 dakika teması ile dezenfeksiyon, 4-10 saat kadar teması ile kimyasal sterilizayon işlemi gerçekleşmiş olur. Alkaliyle aktifleştirilen gluteraldehit maddesinin etki süresi 14-28 gün aralığındadır.

Sterilizasyonun doğru sağlanmasından emin olabilmek ve söz konusu tehlikeler konusunda önlem alınabilmesi açısından biyosidal ürünlerde gluteraldehit tayini önemli bir parametre kabul edilmektedir.

 

Biyosidal ürünlerde “Gluteraldehit Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Klorhekzidin Diglukonat, biguanid yapılı topikal olarak biyosidal ürünlerde kullanılan bir antiseptik ve dezenfektandır. Gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde etkilidir. Özellikle kalıcı ve hızlı etkisi nedeniyle tercih sebebidir.

Klorhekzidin Diglukonat içeren biyosidal ürünler bakterisit etki gösterirler. Hastane enfeksiyonlarına neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes ve Proteus mirabilis gibi bakterilere karşı aktif bir maddedir.

Klorhekzidin Diglukonat içeren biyosidal ürünler bakterisit etki gösterirler. Hastane enfeksiyonlarına neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes ve Proteus mirabilis gibi bakterilere karşı aktif bir maddedir.

 

Biyosidal ürünlerde “Klorhekzidin Diglukonat Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Laktik asit ve sitrik asit gibi organik asitler özellikle tavuk işletmelerinde karkas dezenfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Karkas yüzeyinde güçlü bir bakteriyel bağlanma oluşmadan asit uygulamaları daha etkili olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda laktik asit ve sitrik asit püskürtme yöntemi ile yıkanması sonucu karkaslar üzerinde bulunabilecek S. Typhimurium, salmonella ve toplam canlı bakteri düzeyinde önemli derecede azalmalar meydana geldiği görülmüştür. Ancak yüksek konsantrasyonlarda toksik etkileri vardır. Bu nedenle kullanımı kontrol altında tutulmalıdır.

 

Biyosidal ürünlerde “Laktik Asit ve Sitrik Asit Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Perasetik asit, çok düşük konsantrasyonlarda bile yüksek sporosidal, bekterisidal, virüsidal ve fungisidal etkiye sahip bir biyosit maddedir. Perasetik asit, yaklaşık 5 dakika içerisinde bakteriler, virüsleri ve fungusları inaktive etme özelliğine sahiptir.

Perasetik asit, hastane ortamlarında yaklaşık 20 dakika temas süresinde %1 konsantrasyon ile dezenfeksiyonu sağlamaktadır. Sterilizasyon işlemlerinde %2 konsantrasyonunda 12 dakika temas süresi ile gerçekleştirebilmektedir.

 

Biyosidal ürünlerde “Perasetik Asit Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Biyosidal ürünlerde var olan ve kullanımına izin verilen Etil Alkol, 1-Propanol, 2-propanol (İzopropil Alkol) mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkiye sahiptirler. Özellikle virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar üzerinde etkilidirler.

 

Biyosidal ürünlerde “Alkol (Etil Alkol, 1-Propanol, 2-propanol (İzopropil Alkol)) Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Bifenil-2-ol'ün birincil kullanım alanı tarımdır. Fungusit özelliği nedeniyle özellikle hasat sonrası uygulanmaktadır.

Artık Avrupa Birliği'nde izin verilen bir gıda katkı maddesi değildir , ancak yine de 4 AB ülkesinde hasat sonrası işlem olarak izin verilmektedir.

 

Biyosidal ürünlerde “Bifenil-2-ol Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

MCI olarak da adlandırılan metilkloroizotiyazolinon , izotiyazolinonlar grubu içinde antibakteriyel ve antifungal etkilere sahip bir koruyucudur . Bu bileşikler, tiol içeren kalıntıları oksitleyebilen, böylece aerobik ve anaerobik bakterilerin çoğunu etkili bir şekilde öldüren aktif bir kükürt parçasına sahiptir. Metilkloroizotiyazolinon, gram pozitif ve gram negatif bakteri , maya ve mantarlara karşı etkilidir .

Birçok su bazlı kişisel bakım ürününde ve kozmetikte bulunur.

Biyosidal ürünlerde “Polyvinylpyrolidone Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Metilizotiyazolinon , MIT veya MI (bazen yanlışlıkla metilizotiyazo hattı olarak adlandırılır ), çok sayıda kişisel bakım ürününde ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan izotiyazolinonlar grubu içinde güçlü bir sentetik biyosit ve koruyucudur .

Farklı hücre türlerini etkileyebilen bir sitotoksindir . Kozmetikler, losyonlar, nemlendiriciler, hijyenik mendiller, şampuanlar ve güneş kremleri gibi insanlar için çok çeşitli kişisel ürünlerde kullanımı, yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında iki kattan fazla arttı ve bir temas hassaslaştırıcı ajan olarak rapor edilmiştir.

Biyosidal ürünlerde “Polyvinylpyrolidone Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

N-(3-aminopropil)-N-dodesil-1,3-propanediamin, amin benzeri bir kokuya sahip berrak, renksiz ila soluk sarı renkli ve düşük viskoziteli bir sıvıdır, sulu çözeltileri güçlü alkalindir. Bir yüzey aktif madde olarak DPTA güçlü köpüklenme gösterir ve noniyonik, katyonik ve bazı anyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur. Bileşik biyolojik olarak parçalanabilir.

Biyosidal ürünlerde “Polyvinylpyrolidone Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

PVP, bazı kontakt lenslerde ve bunların paketleme solüsyonlarında kullanılır. Sürtünmeyi azaltır, böylece lensin içine yerleştirilmiş bir kayganlaştırıcı veya ıslatıcı olarak işlev görür

PVP aynı zamanda gibi kişisel bakım ürünlerinde kullanılan şampuanlar, diş macunları,saç spreyleri ve saç jelleri için erken formüllerin temelidir.

Biyosidal ürünlerde “Polyvinylpyrolidone Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Dezenfektan , biyosit ve endüstriyel deodorant olarak kullanılır . Bazı modern su arıtma tabletlerinde / filtrelerinde bulunur.

Dezenfektan olarak içme suyunu, yüzme havuzlarını ve havayı sterilize etmek ve rutin bir dezenfeksiyon maddesi olarak bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılır.

Biyosidal ürünlerde “Sodium dichloroisocyanurate dihyrate Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Esas olarak yüzme havuzları ve boyar maddeler için bir dezenfektan , yosun öldürücü ve bakterisit olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tekstilde ağartma maddesi olarak kullanılır.

Yüzme havuzlarında kullanılan trikloroizosiyanürik asidin kullanımı, klor gazına göre daha kolaydır. Suda yavaşça çözünür ancak reaksiyona girdikçe havuzdaki siyanürik asit birikmesine neden olur.

Biyosidal ürünlerde “Trichloroisocyanuric acid Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

O-ftalaldehit dezenfektan ve alkilen alifatik sülfonik anhidridin bileşik formunu benimseyerek, iyi bir sinerjik sterilizasyon etkisi elde edilir ve köpük olmaz ve püskürtme ve daldırma dezenfeksiyonu karşılanabilir.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde kullanılan O-ftalaldehit etken maddesi uygun test ve analiz yöntemleri ile akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “o-Ftalaldehit Tayini ” için bize ulaşabilirsiniz.

2-Phenylphenol, 2. pozisyonda bir hidroksi grubu ile ikame edilmiş bifenil olan hidroksibifenil sınıfının bir üyesidir. Genellikle turunçgiller için hasat sonrası bir fungisit olarak kullanılır. Çevresel gıda kontaminantı ve antifungal agrokimyasal rolü vardır. Bir bifenilin hidritinden türemiştir .

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde kullanılan 2-Phenylphenol etken maddesi uygun test ve analiz yöntemleri ile akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “2-Phenylphenol Tayini ” için bize ulaşabilirsiniz.

Gümüş, klor gibi geleneksel dezenfektanların kullanımının toksik yan ürünlerin oluşumuna neden olabileceği veya yüzeylerde korozyona neden olabileceği uygulamalarda genellikle alternatif bir dezenfektan olarak kullanılır. Gümüşün diğer birçok dezenfektanla birlikte sinerjik bir etki ürettiği de gösterilmiştir.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde kullanılan gümüş etken maddesi uygun test ve analiz yöntemleri ile akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Gümüş, Gümüş Nitrat ve Kolloidal Gümüş Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Didesildimetilamonyum klorür (DDAC) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Didesildimetilamonyum klorür (DDAC) Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında 2-Fenilfenol Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “2-Fenilfenol Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1,3-propanediamine Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1,3-propanediamine Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Metilizotiyazolinon Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Metilizotiyazolinon Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Sodyum Dikloroizosiyanürik Asit Ve Triklorosiyanürik Asit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “ Sodyum Dikloroizosiyanürik Asit Ve Triklorosiyanürik Asit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Salisilik Asit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Salisilik Asit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında N,N- dietil m-toluamid (DEET) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “N,N- dietil m-toluamid (DEET) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Isopropil Alkol Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Isopropil Alkol Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Benzoik Asit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Benzoik Asit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Çinko Pirition Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Çinko Pirition Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Trikloroizosiyanürik Asit (TCCA) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Trikloroizosiyanürik Asit (TCCA) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında PHMB (Polyhexamthylenbiguanid Hydrochlorid) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “PHMB (Polyhexamthylenbiguanid Hydrochlorid) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Klorindioksit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Klorindioksit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Piperonyl Butoxide (PBO) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Piperonyl Butoxide (PBO) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Sodyum Benzoat Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Sodyum Benzoat Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Potasyum Hidrojen Monopersülfat (PMPS) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Potasyum Hidrojen Monopersülfat (PMPS) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Hidroklorik Asit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Hidroklorik Asit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium sulfate (THPS) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium sulfate (THPS) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Asetik Asit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Asetik Asit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Dimetilamin - Epiklorohidrin Polimer Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Dimetilamin - Epiklorohidrin Polimer Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Bakır (Cu) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Bakır (Cu) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one(BIT) Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one(BIT) Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Chloramine-T Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Chloramine-T Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerde "Etken Madde Testleri" kapsamında Kalsiyum Hipoklorit Tayini gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Kalsiyum Hipoklorit Tayini" için bize ulaşabilirsiniz.

6367