Arıtma Çamuru Analizleri

Arıtma Çamuru Analizleri

Arıtma Çamuru Analizleri

Çevre mevzuatları kapsamında gerçekleştirilen “Arıtma Çamuru Analizleri” sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık ve arıtma çamurlarının geri dönüşümü veya bertarafı için gerçekleştirilmektedir.

“Arıtma Çamuru Analizleri” için ilgili mevzuatlar:
- Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Arıtma Çamuru Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Arıtma Çamuru Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 6020 A
Arıtma Çamuru Molibden (Mo) Tayini TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 200.8
Arıtma Çamuru Florür Tayini TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Arıtma Çamuru Klorür Tayini TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Arıtma Çamuru Sülfat Tayini TS EN 12457-4
SM 4500 SO4-2 E
Arıtma Çamuru pH Tayini TS ISO 10390
Arıtma Çamuru Toplam Çözünmüş Madde Tayini SM 2540 C
Arıtma Çamuru Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN 12879
Arıtma Çamuru Elektriksel İletkenlik Tayini TS ISO 11265
Arıtma Çamuru Organik Madde Tayini TS 8336
Arıtma Çamuru Fosfor Tayini TS EN 12457-4
EPA 3051 A
TS EN ISO 17294 1-2
Arıtma Çamuru Azot Tayini TS 8337 ISO 11261
Arıtma Çamuru Ftalat Esterlerinin Tayini
(Diftalat (2-ethylhexyl), (Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Di-n-butyl phthalate, Dimethyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diethyl phthalate, Di-n-octyl phthalate)
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Arıtma Çamuru PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini EPA 3540
EPA 3630 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Arıtma Çamuru Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini TS 9546 EN 12880

6332