Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon Testi

Spesifik Migrasyon Testi

Çeşitli materyallerden oluşabilen ambalajların gıdalarla uzun süreli temas etmeleri gıdalara migrant olarak adlandırılan kimyasal madde geçişine neden olabilir.
Spesifik migrasyon, gıda simülasyonlarında belirli bir maddeye uygulanan toksikolojik çalışmalara dayanmaktadır.
Spesifik migrasyon testleri kapsamında gerçekleştirilen analizler şu şekildedir:

Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon [2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A)] Analizi
Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Epoksi Türevleri Tayini
(BADGE.2H2O; BADGE.2HCl; BADGE.H2O.HCl; BADGE.H2O; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE)
Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon -Primer Aromatik Amin Tayini
(2,4,5-Trimethylaniline (2,4,5-TMA); 2,4-Diaminoanisole (4-M-m-PDA); 2,4-Diaminotolunene (2,4-TDA); 2,4-Dimethylaniline (2,4-DMA); 2,6-Dimethylaniline (2,6-DMA); 2-Methoxy-5-methylaniline (2-M-5-MA); 2-Methyl-m-phenylenediamine (2,6-TDA); 4,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-MDA); 4,4'-Methylene-bis-(2-methyl-aniline) (4,4'-MDoT); 4,4'-Oxydianiline (4,4'-DPE); 4-Aminobiphenyl (4-ABP); 4-Chloro-2-methylaniline (4-CoT); 4-Chloroaniline (4-CA); Aniline (ANL); Benzidine (BNZ); m-Phenylenediamine (m-PDA); o-Anisidine (o-ASD); o-Tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine) (3,3'-DMB); o-Toluidine (o-T); p-Phenylenediamine (p-PDA)
Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Ağır Metal Tayini (Alüminyum (Al), Bakır(Cu) , Baryum(Ba), Çinko(Zn), Demir(Fe), Kobalt(Co), Lityum(Li), Mangan(Mn), Nikel (Ni))
Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Malzemeler Spesifik - Alüminyum Tayini
Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Ftalat Tayini (Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP)

SPESİFİK MİGRASYON ANALİZLERİ

Bisphenol A (BPA), renksiz katı halde bulunan sentetik organik bileşiktir. Plastik ve epoksi reçinelerin yapımında kullanılan BPA, plastiklerin daha sert ve berrak olmasını sağlar.

BPA, birçok ürünün üretiminde kullanılmaktadır. Özellikle gıda ambalajlarında, biberonlarda, su şişelerinde, plastik bardaklarda BPA bulunabilir.

BPA içeren plastik ürünlerin içerisinde gıdaların ısıtılması, bulaşık makinelerinde yıkanması gibi işlemler uygulanmamalıdır. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle özellikle plastik malzemelerde test edilmesi gereken bir parametredir.

“Bisphenol – A (BPA) Tayini” plastik madde ve malzemeler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Ambalaj malzemelerinde “Bisphenol - A Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Epoksi suya, asiditeye ve alkaliye direnci olan bir kimyasaldır. Epoksi ve türevleri, genellikle konserve kutularının iç yüzeylerin lak ile kaplanması işlemlerinde kullanılır.

- BADGE (2,2-bis (4-hidroksifenil) propan bis (2,3-epoksipropil) eteri)

- BFDGE (Bis (hidroksifenil) metan bis (2,3-epoksipropil) eteri)

- NOGE (Novalak glisidil eteri)

gibi epoksi türevleri “Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ” kapsamında test edilmektedir.

“Epoksi ve Türevleri Tayini” plastik madde ve malzemeler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Ambalaj malzemelerinde “Epoksi ve Türevleri Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Spesifik migrasyonda en önemli parametrelerden biri de aromatik aminlerdir. Tanım olarak aromatik aminler, amino grubunda azot atomunun doğrudan aromatik halkaya bağlı olduğu bileşiklerdir. Aromatik aminlerden anilin, sanayide birçok alanda, özellikle ilaç, boya, patlayıcı ve plastik yapımında kullanılmaktadır.

Primer aromatik aminler, kullanımı yasak olan kanserojen maddelerdir. Ambalaj malzemelerinde kullanılması ve gıdaya bulaşması ile insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenlerden dolayı ambalaj malzemelerinde test edilmesi gereken bir parametredir.

“Primer Aromatik Amin Tayini” plastik madde ve malzemeler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Ambalaj malzemelerinde “Primer Aromatik Amin Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Ağır metallerin, insan vücudunda zararlı etkileri vardır ve gıdalarla temas eden ambalaj malzemelerinde miktarları sınırlandırılmıştır. Ambalaj malzemelerinde bulunabilecek ağır metaller “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” kapsamında test edilmektedir.

Ağır metaller, doğada iz miktarda bulunan toksik maddelerdir. Ağır metaller çevreden gıdalara, ağır metal içeren yemlerle beslenen hayvanlardan hayvansal ürünlere ve gıda üretimi aşamasında kullanılan tüm malzemelerden bulaşabilmektedir.

Ağır metal tayini kapsamında; Alüminyum (Al), Bakır(Cu) , Baryum(Ba), Çinko(Zn), Demir(Fe), Kobalt(Co), Lityum(Li), Mangan(Mn), Nikel (Ni) gibi ağır metaller test edilmektedir.

“Ağır Metal Tayini” işlemleri seramik malzemeler, kağıt malzemeler, alüminyum ve alüminyum alaşımlı malzemeler, plastik madde ve malzemeler ve plastik madde - malzemelerde kullanılacak boyar maddeler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Ambalaj malzemelerinde “Ağır Metal Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Fitalat, plastik ürünlere esneklik kazandırmak amacıyla kullanılan bir kimyasaldır.

Özellikle gıda ambalajları, gıdalarla temas ettikleri için fitalat barındırmamalıdır. Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğe göre, plastik malzeme içinde yüzde 0,1 den daha yüksek konsantrasyonlarda fitalat içeren ürünlerin piyasaya sunulması yasaktır.

“Fitalat Tayini” plastik madde ve malzemeler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

6326