Havuz Suyu Analizleri

Havuz Suyu Analizleri

Havuz Suyu Analizleri

Tedavi, eğlence ve eğitim amaçlı kullanılan açık veya kapalı havuzların, “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.
“Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulunan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerin işletici tarafından belirli periyotlarda yapılması gerekmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Havuz Suyu Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Siyanürik Asit Tayini Kurum İçi Metot
Biguanid Tayini Kurum İçi Metot
Hidrojen Peroksit Tayini Kurum İçi Metot
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2- B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini SM 4500-NO3- B
Amonyum Tayini TS 7159
Serbest Klor Tayini TS 5489 EN ISO 7393-1
Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini EPA 200.8
Toplam Alkalinite Tayini SM 2320 B
Toplam Klor Tayini TS 5489 EN ISO 7393-1
pH tayini SM 4500 H+ B
Bulanıklık Tayini SM 2130 B
Sıcaklık Tayini SM 2550 B
Renk Tayini SM 2120 C
Escherichia coli Sayımı TS EN ISO 9308-1
Toplam Koliform Bakteri Sayımı TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosa Sayımı ISO 16266
Toplam Koloni Sayımı TS EN ISO 6222
6346