Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri

Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri

Biyolojik Etkinlik Testleri

Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler, genel olarak yüzey üzerinde sterilizasyon sağlamak veya insan sağlığı açısından limitlerin altında tutulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Genel anlamda; antiseptik ürünler, patojen mikroorganizmaları önlemek amacıyla canlı dokulara uygulanan biyositlerdir. Antiseptikler ameliyat veya tıbbi işlemler sırasında enfeksiyon oluşumunu engellemek amacıyla kullanılmaktadır.
Dezenfektan ise mikroorganizmaları öldürmek için cansız objelere uygulanan bir biyosittir.
Dezenfektanlar daha çok laboratuvar, cerrahi araç gereçlerin dezenfeksiyonu amaçlı kullanılmaktadır.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile uluslararası standartlar, test yöntemleri, ve ilgili yasal düzenlemeler baz alınarak Kimyasal Dezenfektan ve Antiseptikler üzerinde analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Gıda sanayi, ev ve kuruluşlarda, tıbbi alanda ve veterinerlik alanlarında yaygın olarak kullanılan antiseptiklerin ve dezenfektanların üzerinde yapılması gereken çalışmalardan birisi de bakterisidal aktivitesinin değerlendirilmesidir. Bakterisidal etki; E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae gibi referans suşlar kullanılarak belirlenebilmektedir. Biyosidal ürünlerin bakteriler üzerindeki etkileri, ürünün kullanım alanının belirlenmesi veya satışa sunulacak ürünün denetlenmesi, ruhsatlandırma işlemleri için analiz edilmesi gereken önemli bir parametredir.

- S.aureus ATCC 6538
- P.aeruginosa ATCC 15442
- E.coli ATCC 10536
- E.hirae ATCC 10541
- M.avium ATCC 15769,
- M.terrae ATCC 15755

Biyosidal ürünlerde “Bakterisidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Gıda sanayi, ev ve kuruluşlarda, hastane ve veteriner ortamlarında bulunabilen fungus (mantar), maya gibi mikroorganizmalara karşı kullanılan antiseptik ve dezenfektanların ruhsatlandırılması işlemlerinde fungusidal ve mayasidal aktivitelerinin değerlendirilmesi önemli bir parametredir. Biyosidal ürünün belirli bir sürede mikroorganizmalar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi esasına dayanmaktadır.

- C.albicans ATCC 10231
- Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

Biyosidal ürünlerde “Fungusidal ve Mayasidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Bazı mikroorganizmalar belirli koşullarda hücre içerisinde dış şartlara daha dayanıklı spor olarak adlandırılan özel formlar oluştururlar. Sporlar, mikroorganizmaların ölmeleri durumunda da canlılıklarını koruyabilir, uygun koşullar oluştuğunda ise tekrar bir bakteri hücresine dönüşebilirler. Gıda sanayi, ev ve kuruluşlarda bulunabilecek sporlar, insan sağlığı açısından zararlı olduğu için kullanılacak antiseptik ve dezenfektanlar sporisidal özellikte olmalıdır.
- B.subtilis ATCC 6633

Biyosidal ürünlerde “Sporisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Virüsler ortamda canlı kalabilen ancak insan vücuduna girdikten sonra çoğalan mikroorganizmalardır. Son günlerde dünyayı sarsan Corona Virüs gibi birçok hastalık yapan virüs türleri bulunmaktadır. Virüslerin üzerindeki etkinliklerinin değerlendirilmesi biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması ve piyasaya sunulması açısından önemlidir.
- Poliovirus Type 1, L
- Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5
- Murinenorovirus, strain S99 Berlin
- Bakteriyofaj P001, Bakteriyofaj P008

Biyosidal ürünlerde “Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Legionella , tatlı suda ve ıslak toprakta doğal olarak oluşan bir bakteri cinsidir. Gelişmeleri için doğru koşullar oluştuğunda yapay su sistemlerini kolonileştirirler. Lejyonella ılık suda (25 ila 45 ° C) çoğalır ve havada asılı bulunan kirli su partiküllerini solumak suretiyle akciğerlere ulaşır.

Lejyonelloz (veya lejyoner hastalığı) kişilerde hafif veya daha şiddetli formlarda gelişebilir ve vakaların% 11'inde ölüme yol açabilir. Bu hastalık artık bildirilmesi zorunlu bir bulaşıcı hastalıktır.

Legionella pneumophila'ya karşı sulu sistemlerde arıtılması için kullanılması amaçlanan kimyasal dezenfektan ürünlerin bir test yöntemini ve bakterisidal aktivitesi için minimum gereksinimleri belirtir.

Biyosidal ürünlerde “Legionellaya Karşı Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Umumi ve Kişisel Alan, Medikal Alanlarda, Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerin mikobakterisidal ve tüberkülosidal aktivitesinin değerlendirilmesi uygun test ve analizler kapsamında akreditasyon kapsamımızda gerçekleştirilmektedir.
- Mycobacterium avium
- Mycobacterium intracellulare (MAI)
- Mycobacterium kansasii
- Mycobacterium chelonae

Biyosidal ürünlerde “Mikobakterisidal ve Tüberkülosidal Aktivitenin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Havuz suyu ve SPA gibi ortamlarda kullanılan dezenfektanların bakterisidal etkinliğinin belirlenmesi için test ve analizler akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi ” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

EN 14561: Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler. Tıbbi alanda kullanılan aletler için bakterisidal aktivitenin değerlendirilmesi için nicel taşıyıcı testi. Test yöntemi ve gereksinimler (aşama 2, adım 2)

Biyosidal ürünlerde “Tıpta Kullanılan Aletlere İlişkin Bakterisit Etkinliğin Değerlendirilmesi İçin Nicel Taşıyıcı Deneyi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

EN 14562: Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıbbi alanda kullanılan aletler için fungusit veya maya öldürücü aktivitenin değerlendirilmesi için nicel taşıyıcı deney - Deney yöntemi ve gereklilikler (aşama 2, adım 2)

Biyosidal ürünlerde “Tıpta Kullanılan Aletlere İlişkin Fungusit ve Maya Öldürücü Etkinliğin Değerlendirilmesi İçin Nicel Taşıyıcı Deneyi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

EN 14563: Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıbbi alanda aletler için kullanılan kimyasal dezenfektanların mikobakterisidal veya tüberkülosidal aktivitesinin değerlendirilmesi için kantitatif taşıyıcı testi - Test yöntemi ve gereksinimleri (aşama 2, adım 2)

Biyosidal ürünlerde “Medikal Alandaki Aletlerde Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerin Miko Bakterisid veya Tüberkülosid Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Taşıyıcı Deneyi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

EN 14563: Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıbbi alanda aletler için kullanılan kimyasal dezenfektanların mikobakterisidal veya tüberkülosidal aktivitesinin değerlendirilmesi için kantitatif taşıyıcı testi - Test yöntemi ve gereksinimleri (aşama 2, adım 2)

Biyosidal ürünlerde “Medikal Alandaki Aletlerde Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptiklerin Miko Bakterisid veya Tüberkülosid Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Taşıyıcı Deneyi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

EN 16615: Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler. Tıbbi alanda mendil kullanan mekanik etkili gözeneksiz yüzeylerde bakterisit ve maya öldürücü aktivitenin değerlendirilmesi için nicel test yöntemi (4-alan testi). Test yöntemi ve gereksinimler (aşama 2, adım 2)

Biyosidal ürünlerde “Tıp Alanında Mekanik Hareket Uygulanarak Kullanılan Mendil Yardımıyla Gözeneksiz Yüzeyler Üzerinde Bakterisidal ve Mayalanma Aktivitesinin Değerlendirilmesi İçin Nicel Deney Metodu (4- Alan Deneyi)” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

EN 15457: Boyalar ve vernikler - Bir kaplamada mantarlara karşı film koruyucuların etkinliğinin denenmesi için laboratuvar yöntemi

Biyosidal ürünlerde “Bir Kaplamada Mantarlara Karşı Film Koruyucuların Etkinliğinin Değerlendirilmesi” çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

6369