İn Vitro Testler

İn Vitro Testler

invitro testler


İn vitro Testler "laboratuvar ortamında hücre hattı kullanılarak" gerçekleştirilir . İn vitro testler hızlı, hayvan dostudur. Sitotoksisite Testi , tıbbi cihaz ve malzemelerin genel toksisitesini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Test; Tıbbi cihazların bir hücre kültürü ortamında çıkarılmasını ve ardından özüt sıvısının fare fibroblast hücrelerine (L929) maruz bırakılmasını içerir. Hücreler, belirli bir süre 24 saat – 72 saat ekstrakt sıvısında büyümeye bırakılır. Sitotoksisite testi hasta teması olan tüm tıbbi cihazlarda, ham maddelerde gerçekleştirilir.

  • SİTOTOKSİSİTE TESTİ – EN ISO 10993-5 Tıbbi cihazınız hücre canlılığına veya dokulara zarar veriyor mu?
  • İRRİTASYON TESTİ – OECD 439 Tıbbi cihazınız da potansiyel tahriş edici maddeler var mı?

Tüm Sorularınız ve Test Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçiniz.
23797