Hormon ve Antibiyotik Tayini

Hormon ve Antibiyotik Tayini

Hormon ve Antibiyotik Tayini

Et ve et ürünleri, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal kaynaklı gıdalar, içerdiği esansiyel aminoasitler, yağ asitleri, vitaminler ve mineraller gibi besin maddeleri nedeniyle insan beslenmesinde önemli rol oynarlar. Hayvansal kaynaklı gıdalar özellikle protein kaynağı olması nedeniyle gelişme çağındaki çocuklar başta olmak üzere herkes için düzenli olarak tüketilmesi gereken gıdalardır. İçerdikleri proteinlerin biyolojik değerliliği bitkisel gıdalara göre daha fazladır.
Hayvansal kaynaklı gıdalar zengin besin içeriğine sahip olabildiği gibi hayvanlardan kaynaklanan hastalıkları ya da ilaç kalıntılarını da barındırabilirler. Hastalık ya da ilaç kalıntısı barındırma ihtimali olan gıdaların tüketiciye ulaşmadan düzenli olarak analiz edilmeleri ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
Hayvansal kaynaklı gıdalarda en fazla rastlanılan ilaç kalıntısı çoğunlukla yemleri ve sularına katılması yoluyla alınan antibiyotiklerdir. Hastalıkları önlemek ve kontrol altına almak için kullanılan antibiyotikler, organizmada tam metabolize olmadıkları ve tam atılamadıkları için tüketilecek gıdalarla insanlara geçer ve insan sağlığını uzun süreli olarak olumsuz etkilerler.
Antibiyotikler; patojen mikroorganizmalara karşı direnç oluşturabilir. İnsanlarda antibiyotik alerjisine neden olabilir ve sütlerde bulunan antibiyotik kalıntılar, süt ürünlerinin üretimi aşamalarında kültür gelişmesini önleyerek ekonomik kayıplara sebep olabilir.
Hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunabilecek hormon kalıntıları da diğer bir önemli konudur. Hayvan gelişimini ve yemden faydalanma oranının artırılması için doğal ve sentetik hormonlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak insan sağlığına toksik etkileri nedeniyle Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 96/22/EC nolu direktifle gıdalarda kullanımı yasaklanmıştır.
Hormon ve hormon benzeri ürünler özellikle kasaplık hayvanlarda protein sentezini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Hormon kalıntıları insanlarda hormonal bozukluklara, kanserojen etkiye, sinirsel komplikasyonlara ve damar sertliğine neden olabilir.
Hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan antibiyotik ve hormon miktarı “Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ve “Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ” kapsamında sınırlandırılmıştır.

NANOLAB, Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile gıdalarda Antibiyotik ve Hormon Tayini çalışmalarını gerçekleştirilmektedir.

Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Tayini (Antibiyotik) Hayvan Beslenme Suyu [56 Etken Madde] [Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121][LC-MS/MS]
Balık [54 Etken Madde]
Süt [48 Etken Madde]
Bitkisel Orjinli Yemler [53 Etken Madde]
Hayvansal Orjinli Yemler [57 Etken Madde]
Yem Katkı Maddeleri [53 Etken Madde]
Yumurta [58 Etken Madde]
Kanatlı Eti [52 Etken Madde]
Bal [58 Etken Madde]
Peynir [42 Etken Madde]
Tereyağ [50 Etken Madde]
Kırmızı Et [Sığır Kası] [53 Etken Madde]

6315