Motor Yağı Analizleri

Motor Yağı Analizleri

Motor Yağı Analizleri

Yağ analizi başlangıçta motorlar için kestirimci bir bakım aracı olarak kullanılmasına rağmen, motor sistemlerinin güvenilirliğini garanti etmek için hala yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Lokomotifler, arabalar, madencilik ekipmanları, kamyonlar, tarım ekipmanları, otobüsler ve ayrıca petrol ve gaz arama kuleleri, sabit yedek güç jeneratörleri ve boru hattı sıkıştırma istasyonları gibi dünya çapındaki mobil ekipmanların çoğu, pistonlu içten yanmalı motorlarla çalıştırılır.

Motor yağı, bir motorda amaçlanan işlevlerini yeterince yerine getirme yeteneğini kaybetmeden önce değiştirilmelidir. Buna karşılık, yağın erken veya sık değiştirilmesi büyük bir maliyete ve çevresel etkiye neden olabilir. Döner içten yanmalı motorlarda (RICE) yağ, yaş, yük faktörü, çevre, görev döngüsü ve yakıt türlerine göre değişebilen kademeli olarak kirlenir. Genel olarak motor yağları, yakıtın yanması sonucu oluşan asitleri nötralize etmek için alkali bileşenlerden ve deterjanlardan oluşan katkı paketleri içerir. Katkı maddelerinin tükenmesi, katkı maddesi ve yağ kombinasyonunun motoru yeterince koruyamayacağı bir noktaya gelecektir. Genellikle, Düzeltici önlem almak için daha doğrudan bir çözüme izin vermek için motor durumuna ilişkin belirtiler sağladığından, yağdaki kirleticinin türünü bilmek önemlidir.

Yağ analizleri, bu kontaminasyonun kapsamı ve ilgili yağ bozulma durumu ile ilgili bilgiler sunar.

12522