Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)

Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)

Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)

Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Programı, tekstil, deri ve ayakkabı sektöründe ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanan, sanayiye çevre bilinci kazandırmak ve tedarik zincirini geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. ZDHC programı kapsamında tekstil, ayakkabı ve deri ürün üretimi sonucu ortaya çıkan atık suyun engellenmesi ve azaltılması hedeflenmektedir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında "Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)" için gerekli analizleri gerçekleştirmektedir.

Su Kalitesi - pH Tayini TS EN ISO 10523
ISO 10523
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi - Alkalinik Tayini TS 3790
EN ISO 9963-1
Su Kalitesi - Su Renginin Muayene ve Tayini TS EN ISO 7887 C
ISO 7887 C
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini TS 6229
EN ISO 7393-2
Askıda Katı Madde Tayini SM 2540 D
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Çözünmüş Oksijen Miktarı Tayini SM 4500 O - H
Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130
Sülfit Tayini SM 4500-SO3-2 EPA 377.1
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Sülfür Tayini SM 4500-S2- - D
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Krom (VI) Tayini ISO 18412
TS EN ISO 18412
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Atıksu Numunelerinde ICP-MS ile Ağır Metal Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Atık Sularda Belirli Grup Azoboyarmaddelerinin İndirgenmesi ile Açığa Çıkan Yasaklanmış Mak Amin III AI/III A2 Grup Aromatik Aminlerin Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Atık Su Numunelerinde – Azo Boyarmaddelerden Açığa Çıkan Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler 4-Aminoazobenzene Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Atık Sularda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kantitatif Analizi ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Atık Sularda Fitalat Miktarının Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Atık Sularda Octylphenolethoxylate’ların (OPEOS), Nonylphenolethoxylate’ların (NPEOS), Octylphenol (OP) Ve Nonylphenol (NP) LC-MS MS İle Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi - Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B
ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
Atıksu – Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot SM 4500 –NH3 B
SM 4500 –NH3 C
ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot SM APHA 4500-CN- C
SM APHA 4500-CN- E
ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
Toplam Kheldalh Nitrojen Tayini Makro Kjeldahl Metodu SM 4500 NORG-A
SM 4500 NORG-B
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Yöntemi Ölçüm: ICP-MS Metodu ISO 11885
TS EN ISO 11885
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) Tayini Mikrokolumetrik Yöntem ISO 9562
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Poliklorofenol Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi - İletkenlik SM 2550 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot SM 5220 B
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi - Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Tayini SM 5210 D
ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot SM 4500 –NH3 F
ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot EPA 420.1
ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
Kanserojenik Boyarmaddelerin Tayini Ölçüm: LC-MS-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi- Kültürü Yapılabilen Mikroorganizmaların Sayımı TS EN ISO 6222
ISO 6222
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi-Memran Filtrasyon Yöntemi ile Pseudomonas Aeruginosa’nın Tespiti ve Sayımı TS EN ISO 16266-2006
ISO 16266-2006
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Halojenli Solventlerin Tayini Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Glikollerin Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Disperse Boyarmaddelerin Tayini Ölçüm: LC-MS-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Alev Geciktiricilerin (Bromlu) Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Klorlu Parafinlerin Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Perflorlu ve Polyflorlu Kimyasalların Tayini (PFCS) Ölçüm: LC-MS/MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Perflorlu ve Polyflorlu Kimyasalların Tayini (FTOH&FTA) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi - Sıcaklık SM 2550 B
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Alev Geciktiricilerin (Fosforlu) Tayini ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
Su Kalitesi- Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı TS EN ISO 9308-1
ISO 9308-1
ZDHC WASTEWATER GUIDELINES

6348