Ağır Metal Ölçümü

Ağır Metal Ölçümü

Ağır Metal Ölçümü

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri” kapsamında "Ağır Metal Ölçümü" gerçekleştirilmektedir.

İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizi
Ağır Metallerin Tayini
(Aluminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Titanyum (Ti) )
NIOSH - NMAM 7302

6357