Lisanslı Depoculuk

Lisanslı Depoculuk

Lisanslı Depoculuk

Lisanslı depo; yetkili sınıflandırıcılar tarafından test edilerek kalite sınıfları belirlenen ürünlerin lisanslı depo yetkilileri tarafından bakanlık gözetiminde depolandığı silolar olarak ifade edilebilir.
Birçok gıda ürünün işlenmeye elverişli olması, piyasada satılacağı fiyat gibi konuların netleştirebilmek için bazı kalite testlerinden geçerler ve kalitelerine göre sınıflandırılırlar. Zeytin, hububat, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı, antepfıstığı, zeytinyağı gibi ürünlerin bazı özelliklerine göre kalite sınıflandırılmasının yapılması gerekmektedir.

Genel olarak lisanslı depoculuğun amaçları:

- Genellikle hasat döneminde yaşanan talep artışıyla fiyat düşüşünün önlenmesi
- Gıda ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında test edilerek sınıflandırılması ile kaliteli üretimin teşvik edilmesi
- Güvenli piyasanın oluşturulması
- Üretilen tarım ürünlerinin ve ticaretinin kayıt altına alınabilmesi
- Üreticilerin daha kolay bir şekilde ürününü pazarlayabildiği, iyi depolama ve kolay taşıma sağlayabildiği bir ticaret ortamının oluşması

Hububat Lisanslı Depoculuk işlemleri:

- 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
- 12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği”,
- Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren TÜRKAK akreditasyonuna sahip laboratuvarlarımız uluslararası standartlar, test yöntemleri ve ilgili yasal düzenlemeler baz alınarak “Yetkili Sınıflandırıcılık Analizleri” kapsamında Lisanslı Depoculuk konusunda çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

6226