BLOG

Avrupa Birliği Tarafından Menşei İzleme Ve Şeker Tüketiminin Azaltılması İçin Adımlar

Avrupa Birliği Tarafından Menşei İzleme Ve Şeker Tüketiminin Azaltılması İçin Adımlar

Avrupa Birliği Tarafından Menşei İzleme Ve Şeker Tüketiminin Azaltılması İçin Adımlar

Avrupa Birliği Menşei İzleme Ve Şeker Tüketiminin Azaltılması İçin Adımlar Atıyor.

2001/110/EC, 2001/112/EC, 2001/113/EC ve 2001/114/EC Sayılı Bal, Meyve Suları, Reçeller ve Süt Ürünlerine İlişkin Konsey Direktiflerinde Değişiklikler yapıldı. Tarladan sofrada gıda izlenebilirliğini arttırmak amacıyla ürünlerin menşe ülkelerinin izlenmesi ve etiketlenmesi üzerine özel kuralları içeren bu değişiklikler, direktif kapsamında tüketici alışkanlıkları ve algıları takip edilerek doğru pazarlama hedeflerini de içermektedir.

Yapılan düzenlemeler kapsamında meyve sularında da; özellikle üretiminde yaygın olarak kullanılan ayçiçeği tohumlarından elde edilen proteinin izin verilen işlemler ve maddeler listesine eklenmesi gerekliliği yer almaktadır. Ayçiçeği tohumlarından elde edilen protein doğrudan insan tüketimi ve meyve sularının durultulması için etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Şeker tüketiminin azaltılması amacıyla yapılan değişiklikler ile doğal şeker miktarı azaltılmış meyve suları için yeni bir ürün kategorisi tanımlanması planlanmaktadır. Şeker azaltma miktarı %30 olarak belirlenirken bu ürünlere tatlandırıcı ve ikamelerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Reçel, Marmelat ve jöle üretiminde ise şeker tüketimi azaltmak için ilave şeker miktarının azaltılması ve bu sayede daha çok meyve kullanımının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca konsantre meyve sularının reçel üretim teknolojilerine dahil edilmesi üzerine çalışmalar gerçekleşecektir.

En detaylı değişiklikler balda gerçekleştirilmiştir;

Yeni Etiketleme Kuralları

Tüketici tarafından balın coğrafi çeşidine olan ilginin göz önünde bulundurulması ile Avrupa Birliği yaptığı değişiklikler kapsamında bal menşei etiketleme kurallarını gözden geçirme kararı aldı. Tarladan Sofraya Stratejisi kapsamında iç pazarın etkin işleyişini korumak, tüketicilere gıdalarının menşei hakkında bilinçli tercihler yapma imkanı sunmak gibi amaçlarla balın menşe ülke veya ülkelerinin etiket üzerinde belirtilmesi gerektiği bildirildi.

Esneklik ve Standart Kurallar

Balın menşeinin etiket üzerinde belirtilmesi sürecinde esneklik sağlamak amacıyla dörtten fazla farklı menşe ülkesi olan bal karışımları için sadece en büyük dört payın yüzde olarak belirtilmesi yeterli olacak. Toplamın %50'sinden fazlasını temsil ettikleri sürece bu kurala uyulabilecek, geriye kalan menşe ülkeler ise azalan sırada listelenecek.

Balın Tağşişi ve Uyumlaştırılmış Analiz Yöntemleri

Balın tağşişini tespit etmek için uyumlaştırılmış analiz yöntemlerinin geliştirilmesi gerekliliği; Komisyon koordineli kontrol planları ile Avrupa Birliği pazarında sunulan balın yüksek bir yüzdesinin tağşiş edildiğinden şüphelenilmesi ile ortaya çıkmıştır. Böylece Avrupa Birliği, 2001/110/AT sayılı Direktif'e atıfta bulunarak, bu tür analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin yetkileri Komisyon'a devredecek.

Kalite ve Şeffaflık

Tüketiciyi korumak amacıyla ele alınan değişikler, özellikle şeffaflık ve kaliteyi sağlamak için önemlidir. Balın botanik ve coğrafi kökenine ilişkin bilgiler, balın menşei ve kalitesi hakkında önemli ipuçları verir. Avrupa Birliği tarafından yapılacak düzenlemeler; balın çiçeksi, bitkisel veya coğrafi menşeinin belirlenmesine yönelik kriterleri ve balın enzim deaktivasyonunun önlenmesi ile polenin önemli ölçüde uzaklaştırılmaması gerekliliğini sağlayacak işlemleri içeriyor.

Sonuç ve Uygulamalar

Tedarik zincirinin her aşamasında kalite ve güvenilirliği sağlayarak, tüketici güvenini artıracak ve adil ticaret uygulamalarını güçlendirmek başta olmak üzere yapılacak bu düzenlemelerle, balın menşei ve kalitesi hakkında sahtekârlığının önlemesi ve tüketicilere doğru bilgilerin sunulması hedefleniyor.

FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

6300