BLOG

Avrupa Birliği Suyla Temas Eden Malzemeler İçin Yeni Düzenlemeler

Avrupa Birliği Suyla Temas Eden Malzemeler İçin Yeni Düzenlemeler

Avrupa Birliği Suyla Temas Eden Malzemeler İçin Yeni Düzenlemeler

Suyla temas eden malzemelerin güvenliği ve uyumluluğunu artırmak ve insan sağlığını koruma amacıyla Avrupa Birliği, suyla temas eden malzemeler ve ürünler için kapsamlı yeni düzenlemeleri duyurdu. (AB) 2020/2184 sayılı Direktif, organik, çimentolu, metalik, emaye, seramik veya diğer inorganik malzemeleri kapsayan düzenlemelerde Avrupa pozitif madde, bileşim ve bileşen listelerinin oluşturulmasını öngörülüyor.

Yeni düzenlemeler, öncelikle insan tüketimine yönelik suyla temas eden plastikler, metalik bileşenler, seramikler ve diğer inorganik maddeleri kapsamaktadır. Yapılacak düzenlemeler ile kullanım koşullarını ve migrasyon limitlerini belirlemek hedefleniyor. 10/2011 (3) sayılı Komisyon Tüzüğünün (AB) Ek I'inde oluşturulan listede yer alan maddeler yalnızca belirli kullanım koşullarına tabi olarak, 10/2011 sayılı Tüzük (AB) uyarınca plastik gıda ile temas eden malzemelerde kullanımları açısından değerlendirilmiştir.

Aynı zamanda plastik gıda ile temas eden ve kullanımlarına izin verilen malzemelerde belirli bir migrasyon sınırı belirlenmediğinden, maddelerin önemli bir kısmının yeniden değerlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından belirtmiştir.

Test ve Kabul Metodolojileri
Avrupa Birliği tarafından yapılacak düzenlemelerin bir parçası da test ve kabul metodolojilerinin oluşturulmasıdır. Amaç, başlangıç maddelerinin, bileşimlerin ve bileşenlerin güvenli kullanımının değerlendirilmesidir. Bu kapsamda migrasyon testleri gibi fiziksel ve kimyasal testler, toksikolojik özelliklere ilişkin testler ilgili kimyasal türlerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi başvurulacak analizlerdir. Ayrıca yapılacak test ve analizler için iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) uygulanan laboratuvarlarda yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Yapılan düzenlemeler için Üye Devletlerin ulusal pozitif listeleri, Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) bildirilmiş durumda. Ulusal sistemlerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacağı belirtiliyor. 13 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2026'ya kadar olan dönemde onaylanan maddeler için geçiş önlemleri sağlanacak. Suyla temas eden malzemeler alanında daha güçlü ve kapsamlı bir düzenlemeler ile insanlığını korumak için suyla temas eden malzemelerin güvenliği ve uyumluluğunu artırmak temel amaçtır.

Hijyen Gereklilikleri
Düzenlemeler kapsamında , (AB) 2020/2184 sayılı Direktifin Ek V'ine dayanarak ve ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürlerinde dikkate alınarak su ile temas eden ürünlerde kullanılacak nihai malzemeler için hijyen gereklilikleri belirlenecek.

Test Prosedürleri ve Gereklilikleri
Geçiş suyunda analiz edilmesi gereken ilgili maddeleri ve parametreleri içeren test ve analiz prosedürleri, nihai malzemelerin güvenliğini sağlamak amacıyla; insan sağlığı risklerine göre orantılı ve nihai malzemenin kategorisine göre risk temelli bir yaklaşımla belirlenecek.

Suyla Temas Eden Malzemeler üzerinde gerçekleştirilecek test ve analizler;
- Migrasyon Testleri
- Duyusal Testler (Koku – Tat Testi, Renk – Bulanıklık Testi)
- EMG Testleri (Mikrobiyal Büyümenin Artırılmasına Yönelik Test)
- Kalıntı İçeriği Testi
- NIAS Testi
- Toplam Organik Karbon Testi

FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

6300