BLOG

Kozmetik Ürünlerde Mikrobiyolojik Analizler

Kozmetik Ürünlerde Mikrobiyolojik Analizler

Kozmetik Ürünlerde Mikrobiyolojik Analizler

Kozmetik ürünü tanımlayacak olursak insan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde veya karışımlarını ifade etmektedir.

Kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik analizleri akredite olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu analizler aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
• Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
• Küf - Maya Sayımı
• Pseudomonas aeruginosa Aranması
• Candida albicans Aranması
• Escherichia coli Aranması
• Staphylococcus aureus Aranması

Kozmetik bir ürün türünün mikrobiyolojik açıdan riskinin belirlenmesi için bu analizler gerçekleştirilmektedir. Mikrobiyolojik analizler ile kozmetik ürünlerin kullanıcı tipi, uygulama alanı, ürünlerdeki olası değişimler ve mikroorganizmaların hastalık meydana getirebilme yetenekleri gibi unsurlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olur.

Farklı cilt bölgeleri, farklı hassasiyete sahip olabileceğinden kozmetik ürünler için mikrobiyolojik analizlerde “Kategori 1” ve “Kategori 2” şeklinde iki ayrı kategori tanımlanmıştır.

Kategori 1’de 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler, durulanmayan ürünler, kategori 2’de ise diğer ürünler, durulanan ürünler yer almaktadır. Her iki kategori için limit değerler farklılık göstermektedir.

Kantitatif / nicel limitler
Kategori 1: Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı ( bakteri, maya ve küf) 102 kob/g ya da 102 kob/ml’den fazla olmamalıdır.
Kategori 2: Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı ( bakteri, maya ve küf) 103 kob/g ya da 103 kob/ml’den fazla olmamalıdır.

Kalitatif / nitel limitler:
Kategori 1: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.
Kategori 2: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.

6300