BLOG

Üreaz Aktivitesi Tayini

Üreaz Aktivitesi Tayini

Üreaz Aktivitesi Tayini

Genellikle soya fasülyesi içeren ürünlerin pişirilmesinin yeterli olup olmadığının tespit edilmesi için “Üreaz Aktivitesi Tayini” gerçekleştirilmektedir. Üreaz aktivitesinin belirlenmesi için bir üre çözeltisinden 30oC'de 1 g ürün tarafından dakikada serbest bırakılan amonyak nitrojen miktarının tespit edilmesi gerekir.

Özellikle karma yemlerde üreaz aktivitesinin tespiti önemlidir. Soya fasulyesi eklenen yemlerde üreaz aktivitesinin yüksek ise hayvanların proteinden yararlanma oranı düşer.

TS 4707 ISO 5506 Soya ürünleri - Üreaz aktivitesinin belirlenmesi
TS 10338 Hayvan yemi - Üre tayini
TS 6319 Hayvan yemi - Üre melası
TS 8477 Hayvan yemi - Yemlik üre

6300